Ετήσια Έκθεση: Συνεχής μείωση του αριθμού των μαθητών στα Γυμνάσια και στα Λύκεια


Σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2011-2012, ο αριθμός των μαθητών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση παρουσιάζει συνεχή μείωση. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, το 2011 ήταν η έκτη συνεχής χρονιά που ο αριθμός των μαθητών στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ήταν μικρότερος του προηγούμενου χρόνου    

Σύμφωνα με την Έκθεση

Στα Λύκεια ο αριθμός των τμημάτων υπολογίστηκε με βάση τα μαθήματα κοινού κορμού. Παγκύπρια, ο αριθμός των τμημάτων και οι μέσοι όροι μαθητών κατά τμήμα είναι οι ακόλουθοι τα τελευταία πέντε χρόνια.

Χρονιά

Γυμνασιακός

Λυκειακός

Σύν.Γυμν./Λύκεια

Εσπερινά Γυμν.

2006-07

27697

23696

  51393

  771

2007-08

27530

23242

  50772

  720

2008-09

26361

23083

  49444

  686

2009-10

25424

22896

  48320

  698

2010-11

24566

23049

  47615

  659

2011-12

24265

22199

  46464

  697

Οι μαθητές των Γυμνασίων τη σχολική χρονιά 2011-12 ήταν κατανεμημένοι σε 1095 τμήματα με μέσο όρο 22,16 μαθητές σε κάθε τμήμα, ενώ των Λυκείων ήταν κατανεμημένοι σε 1026 τμήματα με μέσο όρο 21,64 μαθητές κατά τμήμα.

 

ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 

    Αρ.Τμημάτων

Μέσος όρος Μαθητών

   Αρ. Τμημάτων

  Μέσος όρος Μαθητών

2007-08

1226

22,46

1095

21,2

2008-09

1199

21,99

1106

20,87

2009-10

1170

21,73

1097

20,87

2010-11

1120

21,91

1085

21,22

2011-12

1095

22,16

1026

21,64
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


158