Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση


Την εβδομάδα 25-29 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση του Ευρωπαϊκού δικτύου έρευνας αιρούμενων σωματιδίων με συστήματα LIDAR (EARLINET) καθώς επίσης και του 3η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ACTRIS (FP7-Infrastructure) στην Λεμεσό. Οι επιστημονικές συναντήσεις διοργανώθηκαν από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου , στο κτίριο «Αποθήκες Συκοπετρίτη» του τμήματος ΠΟΜΗΓΕ. Η 10η συνάντηση του δικτύου EARLINET και η 3η ετήσια συνάντηση του προγράμματος ACTRIS πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον συντονισμό και την αλλήλο-ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας  μελών του δικτύου στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος. Συνολικά συμμετείχαν 83 ερευνητές από τα εργαστήρια μέλη του προγράμματος εκ των οποίων 69 είχαν φυσική παρουσία στην Λεμεσό και 14 ερευνητές συμμετείχαν μέσω της πλατφόρμας WEBEX που παρέχεται από το κέντρο δικτύου του ΤΕΠΑΚ.

Το δίκτυο EARLINET (www.earlinet.org): European Aerosol Research Lidar Network ξεκίνησε  το 2000 με τη συμμετοχή 15 εργαστηρίων ατμοσφαιρικής μελέτης σε όλη την Ευρώπη με σκοπό τη δημιουργία μίας σημαντικής ποσοτικά και στατιστικά βάσης δεδομένων για τη κατανομή των αερολυμάτων σε Ηπειρωτική κλίμακα. Σήμερα το δίκτυο EARLINET συνεχίζει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στατιστικής βάσης δεδομένων της οριζόντιας, κατακόρυφης και χρονικής κατανομής των αερολυμάτων σε ηπειρωτική κλίμακα. Ο στόχος είναι να παρέχει πληροφορίες για τα αερολύματα με τηλεσκοπικές μεθόδους, κατά τη διάρκεια σημαντικών ατμοσφαιρικών συνθηκών, μαζί με ολοκληρωμένες αναλύσεις των δεδομένων αυτών. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται σήμερα με τη συμμετοχή 26 μελών-σταθμών στο δίκτυο που κατανέμονται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με τη χρήση προηγμένων συστημάτων τηλεπισκόπησης laser για την άμεση μέτρηση της κατακόρυφης κατανομής των αερολυμάτων.

Το ACTRIS (www.actris.net): To Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης FP7: "Research Infrastructures for Atmospheric Research" με στόχο την δημιουργία της νέας γενιάς επίγειων ευρωπαϊκών συστημάτων παρακολούθησης με τη συμμετοχή τριών υφιστάμενων υποδομών έρευνας EARLINET, CLOUDNET, EUSAAR, καθώς επίσης και ενός νέου δικτύου μελέτης των ατμοσφαιρικών αερίων. Στο  ACTRIS συμμετέχουν 29 μέλη - ευρωπαϊκοί  επίγειοι σταθμοί εφοδιασμένοι με προηγμένα ατμοσφαιρική όργανα για τα αερολύματα, τα σύννεφα, και τις χημικές ενώσεις με βραχύ χρόνο ζωής. Το ACTRIS παίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία νέων γνώσεων, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα, αλλά και τη μελέτη αερίων μαζών μεταφερόμενες από μεγάλες αποστάσεις. Σήμερα, το ACTRIS απαριθμεί περί τους 65 συνεργαζόμενους φορείς από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Τηλεπισκόπησης του Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεω-Περιβάλλοντος του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ του ΤΕΠΑΚ με υπεύθυνο τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος κ. Διόφαντο Χατζημιτσή, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα επίγειων μετρήσεων με μεθόδους τηλεπισκόπησης, διαθέτοντας σύστημα ηλιακού φωτόμετρου μέλος του παγκόσμιου δικτύου AERONET/NASA και σύστημα Τηλεπισκόπησης laser (LIDAR) μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου EARLINET. Από το 2012 το εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Τηλεπισκόπησης συμμετέχει στο πρόγραμμα ACTRIS με συντονιστή τον Καθηγητή Διόφαντο Γλ. Χατζημιτσή και υπεύθυνη την Δρ. Ροδάνθη Ελισάβετ Μαμούρη.

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εβδομάδας η διεθνής επιστημονική κοινότητα των μελών σταθμών του δικτύου EARLINET και του προγράμματος ACTRIS όπως η Dr. Gelsomina Pappalardo του Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, Potenza, Italy, συντονίστρια του προγράμματος και του δικτύου EARLINET αλλά και οι Dr. Ulla Wandinger και Dr. Albert Ansmann του Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, Leipzig, Germany, πρωτοστάτες και κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα της τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν τη σπουδαιότητα της περιοχής της Κύπρου η  οποία αποτελεί ένα σταυροδρόμι αερίων μαζών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

Την τελευταία ημέρα όπου και παρουσιάστηκαν επιστημονικά αποτελέσματα διαφόρων ομάδων μελών του προγράμματος, παρουσιάστηκαν στατιστικά δεδομένα των επίγειων μετρήσεων  ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Κύπρου σε τέσσερις υπό μελέτη περιοχές από τον προϊστάμενο του κλάδου Ποιότητας Αέρα του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, κκ Σάββα Κλεάνθους, ενημερώνοντας τους Ευρωπαίους εταίρους και σημειώνοντας τη συστηματική και σοβαρή αντιμετώπιση των θεμάτων ποιότητας αέρα στην Κύπρο. Επιπλέον την τελευταία μέρα παρακολούθησαν διακεκριμένοι επιστήμονες με ερευνητικά ενδιαφέροντα στο πεδίο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το Cyprus Institute, όπως ο Prof. Leonard Barrie οι οποίοι δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


94