Έτσι θα εργάζονται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί τη νέα σχολική χρονιά


 Με εγκύκλιό της  προς τους διευθυντές Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, η γενική Διευθύντρια του υπουργείου Παιδείας Ολυμπία Στυλιανού  αναφέρεται στο θέμα των αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2013-2014 και δίνει χρήσιμες διευκρινίσεις:  

Αναφέρει στην εγκύκλιό της η κ.Στυλιανού:

«Σε συνέχεια των εγκυκλίων με ταυτάριθμο αρ. φακέλου και ημερ. 28 Φεβρουαρίου και 15 Μαρτίου 2013, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είναι μέχρι δύο μέρες την εβδομάδα θα εργάζονται από 1/9 μέχρι 30/6 του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας/Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μόνο κατά τις μέρες της απόσπασής τους. Το εορτολόγιο, οι αργίες και οι άδειες απουσίας των εκπαιδευτικών των οποίων η απόσπαση είναι μέχρι δύο μέρες την εβδομάδα θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Η υπηρεσία δύναται να τους καλεί και σε χρόνο μη λειτουργίας των δημόσιων σχολείων για σκοπούς συντονισμού, επιμόρφωσης, ή εκτέλεσης άλλων συναφών, με τη θέση τους, καθηκόντων, μέχρι 7 ημέρες ανά σχολικό έτος.

(β) Ο Σύμβουλοι και οι Συνδετικοί Λειτουργοί θα εργάζονται τις τελευταίες εφτά (7) εργάσιμες μέρες του μήνα Αύγουστου και από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 20η Ιουνίου του επόμενου χρόνου, σύμφωνα με το ωράριο της Δημόσιας υπηρεσίας, για τις μέρες που θα εργάζονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το εορτολόγιο, οι αργίες και οι άδειες απουσίας τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία δύναται να τους καλεί και σε χρόνο μη λειτουργίας των δημόσιων σχολείων για σκοπούς συντονισμού, επιμόρφωσης ή εκτέλεσης άλλων συναφών, με τη θέση τους, καθηκόντων, μέχρι 7 μέρες ανά σχολικό έτος.

(γ) Με βάση υποδείξεις της Γενικής Ελέγκτριας, θα γίνεται έλεγχος της τήρησης του ωραρίου όλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, συμβούλων και συνδετικών λειτουργών για τις ημέρες που υπηρετούν υπό αυτή την ιδιότητα, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό ή άλλο σύστημα καταγραφής χρόνου που ισχύει για την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθούν, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους. Το υπό αναφορά σύστημα προβλέπει, μεταξύ άλλων, για υπογραφή δικαιολογητικού εγγράφου από τον προϊστάμενο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η καταγραφή της ώρας προσέλευσης/αποχώρησης λόγω εντεταλμένης υπηρεσίας σε άλλο χώρο, όπως επίσκεψη σε σχολείο.

(δ) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονικά 2013 – 2014 παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013 ώρα 14.00, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η ηλεκτρονική αποδοχή νέων αιτήσεων».

Ολυμπία Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια

Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη ΕΕΥ , Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


98