Εurostat: Η διδασκαλία της Αγγλικής κυριαρχεί σε επίπεδο γυμνασίου στην Ε.Ε.


ΒΡΥΞΕΛΕΣ- Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας κυριαρχεί στον πρώτο κύκλο (γυμνάσιο) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη, ενώ ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση η γαλλική και η γερμανική, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2012 που δημοσιοποίησε σήμερα η Εurostat.
Στην Κύπρο, στο 99,9% των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα η αγγλική. Στη δεύτερη θέση αλλά εντυπωσιακά υψηλά σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη βρίσκεται η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας που φτάνει το 91,7%. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι το ψηλότερο στην ΕΕ για μη γαλλόφωνη χώρα. Ακολουθούν η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσα με 1,5% και της γερμανικής με 1,1%.
Στην Ελλάδα η διδασκαλία της αγγλικής γίνεται στο 99% των γυμνασίων, ακολουθούν η γαλλική με 49,3% και η Γερμανική με 44,1%. Ωστόσο σε σχέση με το 2005 η διδασκαλία της γαλλικής στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 10 μονάδες, ενώ αυξήθηκε κατά 9 μονάδες η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.
Στην ΕΕ το 2012 η αγγλική ως δεύτερη γλώσσα κυριαρχούσε στο 96,7% των γυμνασίων από 89,9% που ήταν το 2005. Η γαλλική γλώσσα ήταν στη δεύτερη θέση με 34,1% (30,1% το 2005), η γερμανική στην τρίτη θέση με 22,1% (19,1% το 2005) και η ισπανική γλώσσα στην τέταρτη θέση με 12,2% (7,4% το 2005).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
59