ΕΥΡΩΚΟ προς υπ. Παιδείας: Επανεξετάστε το θέμα λειτουργίας τμημάτων κομμωτικής


 Η Γραμματέας της Επιτροπής Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κόμματος Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού με επσιτολή της στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Κενεβέζο  ζητά την επανεξέταση του θέματος λειτουργίας τμημάτων κομμωτικής στη Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο αφού υπάρχει ήδη ικανοποιητικός αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών. Ανανφερει στην επιστολή της:

«Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι ο τομέας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι υποβαθμισμένος με ποσοστά χαμηλά σε σχέση με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η Κύπρος κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε. με 17%, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Φιλανδία έχουν ποσοστά πέραν του 60% και 70%.

Αυτό οφείλεται βασικά στην νοοτροπία του Κύπριου πολίτη και στην προκατάληψη που έχει καλλιεργηθεί για τις Τεχνικές σχολές.

Στην οικονομική κρίση που περνά η Κύπρος, η επιλογή για Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση είναι η καλή εναλλακτική λύση.

Γι’ αυτό η Τεχνική και η Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να εμπλουτισθούν με σύγχρονους και πρακτικούς κλάδους, όπως είναι η κομμωτική για την οποία η αγορά εργασίας είναι ακόμη ανοικτή και προσβάσιμη.

Θεωρούμε ότι θα είναι προς το συμφέρον όλων να επανεξετάσετε το θέμα λειτουργίας τμημάτων κομμωτικής στη Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο αφού υπάρχει ήδη ικανοποιητικός αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών και το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό.

Πιστεύουμε ότι η λειτουργία τέτοιων τμημάτων είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά και για τους ίδιους τους μαθητές που θα παραμείνουν στα σχολεία για συνέχιση της φοίτησης τους.

Επισημαίνω την πολιτική της Ε.Ε. για μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν τα σχολεία και ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης για αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Εκπαιδευτικό σας έργο.

Με εκτίμηση,

Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού

Γραμματέας Επιτροπής Παιδείας

Του Ευρωπαϊκού Κόμματος»

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


115