Ευρωπαϊκή βοήθεια στην Κύπρο από τα Περιφερειακά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Η αρμόδια Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, Κορίνα Κρέτσου, ενέκρινε πρόγραμμα επενδύσεων υποστηριζόμενο από τα περιφερειακά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να επανέλθει η Κύπρος σε τροχιά ανάκαμψης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας του νησιού και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, “το πρόγραμμα προβλέπει τη στήριξη πάνω από 600 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ενώ θα δημιουργηθούν μέσω των επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας”.
Με τις επενδύσεις στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠΕ) αναμένεται ότι το 50% των νοικοκυριών θα επωφεληθούν από υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική κάλυψη.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη» για επενδύσεις στην Κύπρο ανοίγει το δρόμο για την επένδυση περίπου 661 εκατομμυρίων ευρώ - συμπεριλαμβανομένων των 292,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  269,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής.
Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και στην παροχή αναγκαίας υποστήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Μια βασική προτεραιότητα θα είναι επίσης η αντιμετώπιση της επεξεργασίας αποβλήτων και της ενεργειακής απόδοσης. Αφιερώνοντας πάνω από το 22% της χρηματοδότησης για τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, το πρόγραμμα  θα βοηθήσει επίσης την Κύπρο να συμβαδίσει με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης αποβλήτων, όπου το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση στο 50%.
Σχολιάζοντας την έγκριση του προγράμματος, η Επίτροπος Κρέτσου δήλωσε ότι “εγκρίναμε ένα ζωτικής σημασίας επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τις προσπάθειες της Κύπρου για έξοδο από την κρίση και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας”.
Σημείωσε ότι “αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι οι επενδύσεις θα είναι στρατηγικές, σύμφωνες με τη νέα πολιτική συνοχής, με έμφαση στην πραγματική οικονομία, καθώς και στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη ενώ συμβάλλει στους ευρωπαϊκούς στόχους με τη διοχέτευση ζωτικής χρηματοδότησης σε έρευνα & ανάπτυξη και στην καινοτομία με στόχο την αύξηση της ερευνητικής ικανότητας της χώρας και των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης”.
“Αφιερώνοντας πάνω από το 22% της χρηματοδότησης για το περιβάλλον, βοηθά επίσης την Κύπρο να συμβαδίσει με τα πρότυπα της ΕΕ σε τομείς όπως η διαχείριση και η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων”, είπε καταλήγοντας η Ευρωπαία Επίτροπος.
Οι ενωσιακές επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βοηθώντας τες να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και καινοτόμες και παρέχοντάς τους την τόσο αναγκαία ρευστότητα σε περιόδους πιστωτικής στενότητας.
Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν επίσης στην ενεργειακή απόδοση - ειδικά στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων των ΜμΕ, κάτι που δείχνει τη δέσμευση της χώρας να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


346