Ευρωπαϊκή διάκριση της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας του Τμήμ. Χημείας του Πανεπ. Κύπρου Μαρίας Ριαλά


Το ένα από τα οκτώ βραβεία τα οποία απονεμήθηκαν σε νέους ερευνητές κατά τη διάρκεια του σημαντικότερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Οργανικής Χημείας  ″18th European Symposiumon Organic Chemistry″ κατέκτησε η Δρ Μαρία Ριαλά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το συνέδριο διεξήχθη στη Μασσαλία (Γαλλία) την περίοδο 7-12 Ιουλίου 2013. Tα βραβεία απένειμε το επιστημονικό περιοδικό Χημείας NewJournalofChemistry του εκδοτικού οίκου Royal Society Chemistry Publishing (RSC), χορηγός του συνεδρίου. Μεταξύ 705 αναρτημένων επιστημονικών παρουσιάσεων βραβεύτηκαν οκτώερευνητικές εργασίες.

Η Δρ Ριαλά αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας το 2006. Στη συνέχεια εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου του Τμήματος Χημείας και πραγματοποίησε τη Διδακτορική Διατριβή της στο Ερευνητικό Εργαστήριο «Χημείας Φουλερενίων και Υπερμοριακής Χημείας»,  υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Δρ Νικολάου Χρονάκη. Υποστήριξε τη Διατριβή της τον Ιανουάριο του 2013, ενώ έως και σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο Εργαστήριο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Δρ Ριαλά εστιάζονται στο σχεδιασμό και σύνθεση λειτουργικών χειρόμορφων υπερμοριακών δομών βασισμένων στα φουλερένια. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλού επιπέδου (OrganicLetters, ChemicalCommunications, JournalofOrganicChemistry) ενώ έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνας της σε αρκετά διεθνή συνέδρια Χημείας. Η Δρ Ριαλά έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσω δύο ερευνητικών προγραμμάτων των οποίων συντονιστής είναι ο Δρ Χρονάκης.

Το βραβείο που απονεμήθηκε στη Δρ Ριαλά αφορά την ερευνητική της εργασία με θέμα τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και μελέτη των ιδιοτήτων χειρόμορφων ομοιοπολικών φουλερενικών δικτύων. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ερευνητικό θέμα που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο και υπόσχεται την ανάπτυξη λειτουργικών υλικών άνθρακα με πιθανές εφαρμογές στην αποθήκευση και ελεγχόμενη απόδοση μικρών μορίων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


92