Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Αρχίζει Οκτώβριο το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο-LLM» τον Οκτώβριο του 2013.   

Η κατάρτιση εξειδικευμένων νομικών στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς ή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αποτελεί το βασικό του στόχο.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, ύστερα από αξιολόγηση, πτυχιούχοι όλων των Νομικών Τμημάτων που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στις πρακτικές εφαρμογές του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου.

Ο τίτλος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης θα παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ύστερα από ενεργό παρακολούθηση και πρακτική άσκηση των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται αλλά και της διπλωματικής τους εργασίας διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών.

Τα εκπαιδευτικά ταξίδια των μεταπτυχιακών σπουδαστών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των συναφών με την ειδίκευση των οργανισμών, συμπληρώνουν τις παραδόσεις των μαθημάτων.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:00 – 18:30.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22-713000 και 22-713122
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


160