Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Οι δικαιούχοι του Κρατικού Φοιτητικό Πακέτου 2012-13


Μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει προχωρήσει στην έγκριση των αιτήσεων, σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκέντρωσαν.

 Επισυνάπτεται η κατάσταση με τους δικαιούχους φοιτητές με τα βοηθήματα που εγκρίθηκαν, καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τη καταβολή των χρηματικών ποσών προς τους δικαιούχους φοιτητές.

Προτρέπονται όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές όπως συγκεντρώσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αναφέρονται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. ενοικιαστήριο συμβόλαιο, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, κ.λ.π) και να τα προσκομίσουν από τις 20 Μάιου και μετέπειτα, στο Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου (Δίπλα από την καφετερία του Πανεπιστημίου), καθημερινά κατά τις ακόλουθες ώρες: 10:00 – 13:00 και 15:00 – 18:00.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ενδεχομένη υποβολή παραπόνων/ ενστάσεων, θα γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ εάν είναι τεκμηριωμένη και ΜΟΝΟ εάν υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους φοιτητές/ αιτητές (και όχι από γονείς, κτλ) με σαφή αναφορά στο σημείο που εντοπίζει ο φοιτητής/ αιτητής ότι πρέπει να τύχει διαφορετικής μοριοδότησης. 

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται απευθείας στο Πανεπιστήμιο/ Σχολή από τους φοιτητές το αργότερο μέχρι τις 31 Μαϊου 2013.  Ως εκ τούτου, δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και οι οποίες δεν προέρχονται απευθείας από τον ίδιο τον αιτητή.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καμία υποβολή ένστασης δε θα γίνεται δεκτή. 

Δικαιούχοι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο/ Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Εαρινό Εξάμηνο του 2012-2013, θα πάρουν μέχρι το ήμισυ του ποσού των βοηθημάτων για τα οποία έχουν εγκριθεί.

Κατάσταση Φοιτητών

Γενικές Οδηγίες

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


140