Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Πτυχίο στη φυσικοθεραπεία και μεταπτυχιακό στην αθλητική φυσικοθεραπεία


Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών Υγείας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δρα Γιώργο Παναγιώτου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την έναρξη της λειτουργίας του έθεσε και εφάρμοσε ένα σαφή στρατηγικό σχεδιασμό για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προγραμμάτων στις Επιστήμες Υγείας, με απώτερο στόχο τη λειτουργία της πρώτης αυτοτελούς Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο, το 2013. Σήμερα, στο τμήμα Επιστημών Υγείας βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία 7 προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, 3 προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου και 2 διδακτορικού.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο Padeia-News ο Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Υγείας, Επίκουρος Καθηγητής στην Εργοφυσιολογία στη Σχολή Θετικών Επιστημών δρ Γιώργος Παναγιώτου, το γεγονός αυτό καθιστά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ηγέτη στον τομέα αυτό στην Κύπρο, με απώτερο στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα, στις επιστήμες υγείας, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΕΡ: Η απόκτηση τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιό σας τυγχάνει αναγνώρισης στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες;

ΑΠ: Τόσο το Πανεπιστήμιο, όσο και οι Σχολές και τα Τμήματά του, καθώς και όλα του τα προγράμματα σπουδών είναι αναγνωρισμένα τόσο στην Κύπρο (ΕΑΙΠ, ΚΥΣΑΤΣ) όσο και στην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ) και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Πλεονεκτήματα

ΕΡ: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για σπουδές στη φυσικοθεραπεία και για μεταπτυχιακό στην αθλητική φυσικοθεραπεία;

ΑΠ: Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία είναι το πρώτο Πανεπιστημιακού επιπέδου πρόγραμμα στο είδος του,το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή σε Κύπρο και Ελλάδακαι λειτουργεί ωςΠανεπιστήμιο διεθνούς κύρους. Αντίστοιχα, το μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρουαποτελούν τα μόνα «γνήσια» στο είδος τους προγράμματαπου βρίσκονται σε ισχύ στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο.Η εφαρμογή και ανάπτυξή τουςεπιτυγχάνεται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον από πλευράς ανθρώπινων πόρων, φοιτητικής και γενικότερης διοικητικής μέριμνας και υλικοτεχνικήςκαι ερευνητικής υποδομής. Με τη φοίτησή τους σε αυτά οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις τους στο αντικείμενο και να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία απαιτούνται για να ασκήσουν με αρτιότητα και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντάτους στον ευρύτερο χώρο της αποκατάστασης και ειδικότερα όσον αφορά στον ανταγωνιστικό αθλητισμό, τη γενικότερη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό αναψυχής.

Διαφορές με Ελλάδα

ΕΡ: Ποιες είναι οι ποιοτικές διαφορές του Πανεπιστημίου σας, σε σχέση με τα αντίστοιχα στην Ελλάδα;

ΑΠ: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο ακαδημαϊκό ίδρυμα με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία 6 χρόνια στις επιστήμες υγείας, με επιστέγασμα τη λειτουργία, μόλις πρόσφατα, της πρώτης αυτόνομης Ιατρικής Σχολής στη χώρα.

Χαρακτηρίζεται από αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση, άρτια υλικοτεχνική υποδομή και είναι το μοναδικό στον ελληνικό χώρο που ανήκει στο διεθνές δίκτυο πανεπιστημίων Laureate International Universities με 79 πανεπιστήμια σε 30 χώρες, και 800,000 φοιτητές. Μέσα από την πορεία των χρόνων το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα που στοχεύουν στην αριστεία μέσω της εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με σαφή διασύνδεση με τη βιομηχανία. Η ποιότητα του Πανεπιστημίου αντικατοπτρίζεται στο όραμά του να καταστεί πρωτοπόρο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και στους στόχους του,μέσω των οποίων διασφαλίζεταιυψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα, με ισχυρό φοιτητικοκεντρικό προσανατολισμό και παράλληλη στόχευση στην κοινωνία.

Τα μαθήματα

ΕΡ: Ενδεικτικά, τι μαθήματα που περιλαμβάνει το βασικό πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Αθλητικής Φυσικοθεραπεία.

ΑΠ: Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος στη Φυσικοθεραπεία είναι η μετάδοση και αφομοίωση της βασικής γνώσης του αντικειμένου, η απόκτηση των απαραίτητων απαιτήσεων και δεξιοτήτων από τους αυριανούς επαγγελματίες του κλάδου και η καθιέρωση από μέρους τους κριτικής άποψης και προσέγγισης. Τα παραπάνω καλύπτονται μέσω πληθώρας θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων τα οποία στοχεύουν μεταξύ άλλων στην κατανόηση της ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας του ανθρώπινου σώματος, στην απόκτηση δεξιοτήτων περιεκτικής αξιολόγησης και εκτίμησης των κινητικών, καρδιοναπνευστικών και νευρολογικών περιορισμών, της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων αποκατάστασης καθώς επίσης δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και εφαρμογή τεχνικών παραγωγής νέας γνώσης μέσω της έρευνας.Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διακρίνεται σε δύο αλληλένδετες μεταξύ τους Ενότητες. Μέσω της πρώτης, επιδιώκεται η διασφάλιση των απαραίτητων δεξιοτήτωνγια εις βάθος κατανόηση της έρευνας και των επιμέρους πτυχών της, με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή,στα τελευταία στάδια της φοίτησης, ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της αθλητικής φυσικοθεραπείας, μέσω ευρείας πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και χρήσης εργαστηριακών υποδομών. Η Ενότητα αυτή εξυπηρετείται από μαθήματα όπως είναι η Μεθοδολογία της Έρευνας, η Βιοστατιστική, η Καθοδηγούμενη Μελέτη, η Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία, με επιστέγασμα τη Διπλωματική Εργασία. Η δεύτερη Ενότητα στοχεύει σε εμβάθυνση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αθλητισμού και της αποκατάστασης, μέσω παρουσίασης και εις βάθος μελέτης των σύγχρονων δεδομένων και εφαρμογών και ανάπτυξης της κριτικής προσέγγισης της γνώσης, με παράλληλη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής εμπειρίας. Διασφαλίζεται μέσω μαθημάτων όπως είναι η Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία, η Προχωρημένη Εργοφυσιολογία, τα Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπεία κλπ.

Τα επαγγελματικά πεδία απασχόλησης

ΕΡ: Ποια είναι τα επαγγελματικά πεδία απασχόλησης για τους δύο τίτλους σπουδών;

ΑΠ: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στη Φυσικοθεραπεία, οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι σε θέση να απασχοληθούν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, σε κέντρα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, σε αθλητικά σωματεία και ομίλους, σε οίκους ευγηρίας και γενικότερα σε ότι έχει σχέση με την πρόληψη και την αποκατάσταση.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότητα τις δεξιότητες τις οποίες αποκτούν γενικότερα στο χώρο του αθλητισμού, της φυσικής δραστηριότητας και της αναψυχής.Μπορούν επίσης να εργαστούν στο πεδίο της εκπαίδευσης και της έρευνας στο πεδίο της Φυσικοθεραπείας, ενώ αποκτάται επίσης πρόσβαση για παρακολούθηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν διαφανεί ενδείξεις ότι προσεχώς δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις, όπως φυσικοθεραπευτές, θα έχουν μόνο άτομα τα οποία έχουν ειδικευθεί στο συγκεκριμένο πεδίο. Το πρόγραμμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στην κάλυψη των απαιτήσεων που τίθενται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (IFSPT) για εγγραφή σε αυτή των αποφοίτων μας και αναγνώρισής τους ως Αθλητικούς Φυσικοθεραπευτές.

Το κόστος για ένα φοιτητή από την Ελλάδα

ΕΡ: Ποιο είναι το κόστος των σπουδών και το κόστος διαμονής για ένα φοιτητή από την Ελλάδα, σε σχέση με την επιλογή ανάλογων σπουδών σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα;

ΑΠ: Το κόστος σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμονής στην Κύπρο αντιστοιχεί στο κόστος που θα έδιδε κάποιος μόνο για τη φοίτησή του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκριτικό επίσης πλεονέκτημα για σπουδές στην Κύπρο αποτελεί η γλώσσα διδασκαλίας η οποία είναι η Ελληνική, γεγονός που διευκολύνει τη φοίτηση ατόμων από την Ελλάδα όπως επίσης η όμοια κουλτούρα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και η γεωγραφική εγγύτητα των δυο χωρών.

Σε σχέση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία ισχύουν τα ίδια όπως και πριν,ενώ επιπρόσθετα, η φοίτηση έχει οργανωθεί σε σύστημα συσσωρευμένης διδασκαλίας κυκλικού τρόπου (κάλυψη διδασκαλίας κάθε μαθήματος σε 2-3 επισκέψεις στο πανεπιστήμιο) κάτι το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο το κόστος διαμονής ενώ διευκολύνει σημαντικά τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να απουσιάσουν για μεγάλα διαστήματα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357-22713000 ή email:[email protected]

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


160