Ευχαριστίες Επ. Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών μετά την ψήφιση του νόμου


 Με ανακοίνωσή της η Ιδρυτική Επιτροπή της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη Βουλή για τη σημερινή ομόφωνη απόφαση της να εγκρίνει τον Νόμο Ίδρυσης της Ακαδημίας:

Αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Η Ιδρυτική Επιτροπή της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Νόμου  σύμφωνα με  τον οποίο ιδρύεται η «Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών» ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Βάσει του Νόμου αυτού, η Ακαδημία αποτελεί το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της Κύπρου στις Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες και είναι η Εστία των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών.

Η Κυπριακή Ακαδημία έχει νομική υπόσταση θεμελιωμένη στον Ιδρυτικό της Νόμο, με τον  οποίο η Πολιτεία εγγυάται με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την ανεξαρτησία και την πλήρη αυτονομία της Ακαδημίας ως προς τους σκοπούς και το έργο της.

Βασικοί σκοποί της Ακαδημίας είναι η προώθηση της αριστείας· η καλλιέργεια και η προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών·η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και η προβολή του έργου των επιστημόνων της Δημοκρατίας· η υποστήριξη της Παιδείας και η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Πανεπιστημίων, των Κέντρων Ερευνών και της Βιομηχανίας· η παροχή επιστημονικά έγκυρης πληροφόρησης και γνωμοδότησης στη Δημοκρατία και τους θεσμούς επί επιστημονικών, τεχνολογικών και θεμάτων τέχνης καθώς και η ενεργός συμμετοχή της Δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις Ακαδημιών.

Ευχαριστούμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας, την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τη Νομική και Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και πλήθος άλλων για την πολύτιμη και πολλαπλή προσφορά τους.

Με βαθύ αίσθημα ιστορικής ευθύνης συνέβαλαν όλοι στη δια Νόμου θεμελίωση του ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ που θα αγκαλιάσει ολόκληρη την Κύπρο και θα εργαστεί για την επιστήμη, τον πολιτισμό της και την προβολή τους διεθνώς. 

Η Ιδρυτική Επιτροπή: Λουκάς Χριστοφόρου, Χριστόφορος Πισσαρίδης, Κυριάκος Νικολάου και Βάσος Καραγιώργης».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


87