Φ. Πουγιούτας και Λ Κυριακίδης νέα μέλη στο Δ.Σ. του Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το διορισμό δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για τον Δρα Φίλιππο Πουγιούτα, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο οποίος διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και τον Δρα Λεωνίδα Κυριακίδη, Καθηγητή Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος επαναδιορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


135