ΦΕΠΑΝ: Δεν θα δεχτούμε καμιά συγχώνευση Σχολών, αλλά ούτε κλείσιμο Τμήματος ή προγράμματος


Η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Ανδρέα Θεμιστοκλέους βρίθει από αντιφάσεις και ανακρίβειες και ότι ο ίδιος δεν έχει παρά μία αφηρημένη ιδέα για τις τεχνικές και πρακτικές πρόνοιες της πρόταση. Η ΦΕΠΑΝ σημειώνει επίσης ότι τα πτυχία της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Κ. και της Σχολής Μηχανικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ. όχι μόνο δεν ταυτίζονται στους τίτλους σπουδών αλλά διαφέρουν κατά πολύ και στα προγράμματα σπουδών.

Αναφέρει η ΦΕΠΑΝ στην ανακοίνωση της  

«Είναι με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία που παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όσον αφορά την πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ Α. Θεμιστοκλέους, για συγχώνευση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, από την ίδρυση της το 2003, έχει ωφελήσει ολόκληρο τον τόπο, τόσο με τις σειρές των ποιοτικών αποφοίτων, με τους οποίους εφοδιάζει την κοινωνία και τη βιομηχανία όσο και με τη μεγάλη προσέλκυση επιστημόνων, που τόσο καιρό δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Συνολικά εργοδοτούνται σε 4 τμήματα 52 ακαδημαϊκοί, εγνωσμένου κύρους, προσφέρονται 5 διαφορετικά προπτυχιακά προγράμματα και 9 μεταπτυχιακά, εκ των οποίων το 1 είναι και διατμηματικό. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, παρέχεται η δυνατότητα και χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά η πολιτεία, της απασχόλησης επαγγελματικά 250 συνολικά ερευνητών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπογραμμίσουμε, ότι οι ερευνητές αυτοί πληρώνονται από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που έχουν προσελκύσει οι ακαδημαϊκοί της Σχολής. Ας αναλογιστούμε όλοι μας αν θέλουμε αυτούς τους επιστήμονες να ζουν και να προσφέρουν στον τόπο μας ή αν θα τους κατατάξουμε στην ομάδα των λαμπρών μυαλών της Κύπρου που εξάγουμε καθημερινά στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου διαχειρίζεται σήμερα ερευνητικά προγράμματα ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ. Διαθέτει 4 ερευνητικά κέντρα, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων - "ΚΟΙΟΣ", το ΝΗΡΕΑΣ - Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερούκαι την Ερευνητική Μονάδα Αειφορίας, μέσα από τα οποία αντλούνται τα πιο πάνω κονδύλια. Για τη δε λειτουργία της δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου ενοικιάσεις επιπλέον κτηρίων, εκτός από το τμήμα Αρχιτεκτονικής, για το οποίο ήδη αποφασίστηκε η μεταστέγαση του σε χώρο του δημοσίου.

Η πρόταση νόμου βρίθει από αντιφάσεις και ανακρίβειες. Είναι προφανές ότι ο συντάκτης της πρότασης, Βουλευτής Α. Θεμιστοκλέους δεν έχει παρά μία αφηρημένη ιδέα για τις τεχνικές και πρακτικές πρόνοιες της πρότασης. Τα πτυχία της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Κ. και της Σχολής Μηχανικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ. όχι μόνο δεν ταυτίζονται στους τίτλους σπουδών αλλά διαφέρουν κατά πολύ και στα προγράμματα σπουδών.

Η στέγαση τόσο των τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών αλλά και των χώρων διδασκαλίας του ΤΕ.ΠΑ.Κ. στοιχίζει ένα πακτωλό χρημάτων κάθε χρόνο στο κράτος. Αναλογίστηκε κανένας ποιο θα είναι το κόστος για ενοικίαση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηριακών χώρων από το ΤΕ.ΠΑ.Κ, δεδομένου του υπερπληθυσμού που υπάρχει σήμερα στις αίθουσες διδασκαλίας;

Έκπληξη προκαλεί η πρόνοια της πρότασης που αφορά στον περιορισμό του συνολικού αριθμού εισακτέων φοιτητών μόνο στα επίπεδα που προσφέρει σήμερα το ΤΕ.ΠΑ.Κ. Αυτό συνεπάγεται μείωση των θέσεων φοιτητών των Πολυτεχνικών Σχολών της τάξης του 66% τουλάχιστον. Από 1733, που είναι σήμερα οι φοιτητές και στους δύο χώρους σπουδών, θα μειωθούν σε περίπου 600 που δέχεται, σύμφωνα με τις ανάγκες στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί, το ΤΕ.ΠΑ.Κ. Είναι βέβαιο ότι με τη ζήτηση που έχουν τα επαγγέλματα μηχανικής και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας δεν πρόκειται να μειωθεί. Είναι πασιφανές λοιπόν ότι ακόμη μεγαλύτερος αριθμός Κύπριων φοιτητών, από ότι σήμερα, θα στραφεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με όσα αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του τόπου.

Η Κυβέρνηση, η Βουλή και όλοι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αποφασίσουν επιτέλους τον προσανατολισμό ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει η Κύπρος και να επενδύσουν στους τομείς εκείνους που θα δώσουν προστιθέμενη αξία.

Είναι εμφανές από τις αντιφάσεις που εντοπίζονται στο περιεχόμενο της πρότασης, που αφορούν στην εξοικονόμηση χρημάτων από την προτεινόμενη διαδικασία δεν βασίζονται σε καμία απολύτως εμπεριστατωμένη μελέτη. Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις πως μια τέτοια κίνηση θα περιλαμβάνει σημαντικό επιπρόσθετο κόστος. Μελετώντας την πρόταση, η νέα Πολυτεχνική Σχολή που θα προκύψει δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μια σύμπτυξη των δύο υπαρχουσών Σχολών. Ούτε το ακαδημαϊκό αλλά ούτε και το διοικητικό προσωπικό της Σχολής θα μειωθεί, αφού τα άτομα από το Π.Κ. θα υπαχθούν στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Αυτόματα, αυτό θα δημιουργήσει μια δυσλειτουργική Σχολή που θα έχει πολύ περισσότερο προσωπικό απ’ όσο χρειάζεται. Συμψηφίζοντας τα παραπάνω και σε συνάρτηση με το μειωμένο αριθμό φοιτητών, ο φορολογούμενος θα πληρώνει τα ίδια λεφτά για την εκπαίδευση λιγότερων μηχανικών. Επίσης, το κόστος μεταστέγασης και μετακόμισης ευαίσθητου και πανάκριβου εργαστηριακού εξοπλισμού θα είναι τεράστιο αφού στο ΤΕ.ΠΑ.Κ δεν υπάρχουν έτοιμοι χώροι που να προσφέρονται.

Ακόμη και αν η πρόταση στηρίζεται στην υπόθεση ότι θα μειωθεί ο αριθμός των ακαδημαϊκών, είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί που θα φύγουν είναι μόνον όσοι έχουν προτάσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του επιπέδου της έρευνας και της διδασκαλίας που προσφέρεται στην Κύπρο. Είναι άξιο απορίας γιατί συγκεκριμένοι κύκλοι επιθυμούν να διώξουν τους Κύπριους επιστήμονες.

Η προχειρότητα της πρότασης και η έλλειψη εμπεριστατωμένης μελέτης αναδεικνύει την πιθανότητα ύπαρξης αλλότριων κινήτρων και βαθιάς εμπάθειας απέναντι στην ακαδημαϊκή αριστεία. Αναρωτιόμαστε αν ο συντάκτης της εν λόγω πρότασης διακρίνεται από ιδιαίτερη εμπάθεια απέναντι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να προάγει με την πρόταση του πολιτικές που πλήττουν το συμφέρον του φοιτητή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αλήθεια, είναι μέρος του κοινοβουλευτικού έργου να υποδείξει τον τρόπο λειτουργίας μιας πανεπιστημιακής Σχολής, χωρίς να λάβει υπόψη τεκμηριωμένες απόψεις; Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες διεργασίες που αφορούν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, γίνονται από εξειδικευμένες ακαδημαϊκές επιτροπές.

Η Φ.Ε.ΠΑΝ. ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καμιά συγχώνευση Σχολών, αλλά ούτε το κλείσιμο οποιουδήποτε Τμήματος ή προγράμματος, που θα έχει στόχο να μειώσει το προσφερόμενο επίπεδο παιδείας του τόπου και να κουτσουρέψει την εισδοχή φοιτητών και πρόσβαση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση του τόπους μας».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


77