ΦΕΠΑΝ: Εννέα σημεία της πρότασης για αλλαγή του συστήματος διορισμών χρήζουν τροποποίησης


Η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση για ένα καινούριο σύστημα διορισμού, αξιοκρατικό και με σύνθετους τρόπους αξιολόγησης, ώστε να διορίζονται στα σχολεία νέοι άνθρωποι, αλλά και πρωτίστως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί τόσο από γνωσιολογική όσο και από παιδαγωγική άποψη. Επίσης θεωρεί ότι αρκετές τροποποιήσεις καταγράφονται ως θετικές. Εντούτοις, η ΦΕΠΑΝ εντοπίζει τα εξής εννέα σημεία στην πρόταση, που πιστεύει ότι εξακολουθούν να χρήζουν τροποποίησης και βελτίωσης.

   1) Η μεταβατική περίοδος των έξι χρόνων εξακολουθεί να κρίνεται ανεπαρκής. Αυτό, γιατί οι αναμενόμενες αφυπηρετήσεις -ιδιαίτερα στη Δημοτική Εκπαίδευση- είναι λίγες, συντρέχει η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης και οι όροι του μνημονίου σε σχέση με τους διορισμούς. Παλαιότερες προτάσεις που έκαναν λόγο για δεκαετή μεταβατική περίοδο έγιναν όταν η πολιτεία δεν είχε συνάψει καν τη μνημονιακή σύμβαση. Είναι πιθανή η θυματοποίηση αρκετών υποψηφίων εκπαιδευτικών που βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια σε μη μόνιμο διορισμό παρόλη τη θετική πρόθεση για άμεση μονιμοποίηση αρκετών εκατοντάδων συμβασιούχων.

Για αυτό και επιβάλλεται να επεκταθεί η μεταβατική περίοδος στα οκτώ χρόνια με σταθερό ποσοστό διορισμού κατά τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής 70% από τον παλιό κατάλογο και 30% από τον καινούριο κατάλογο -ώσπου να απαλειφθούν η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης και οι όροι της μνημονιακής σύμβασης- και μετέπειτα με σταθερό ποσοστό διορισμού 50% ανά έτος εξίσου από το παλιό σύστημα και από το καινούριο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει άμεσα ουσιαστικό περιθώριο και σε νέους ικανούς υποψήφιους να διεκδικήσουν διορισμό, αλλά και να διασκευαστούν οι ανησυχίες σε περισσότερο βάθος χρόνου αυτών που πλησίασαν σε διορισμό.

   2) Ορθά, μοριοδοτείται πλέον το έτος κατάθεσης του πτυχίου στην Ε.Ε.Υ. κι όχι το έτος απόκτησης του πτυχίου.

   3) Η μοριοδότηση του έτους κατάθεσης του πτυχίου αυξάνεται από 10 σε 15 μονάδες. Αυτό ενισχύει τη μεταβατικότητα. Ωστόσο, το έτος κατάθεσης πτυχίου θα ήταν θεμιτό να συνεχίσει να αποδίδει τις μονάδες και με το καινούριο σύστημα, ώστε να λειτουργήσει αποθαρρυντικά σε Κύπριους και πολλαπλάσιους κοινοτικούς που δεν ενδιαφέρθηκαν καν μέχρι σήμερα να καταθέσουν το πτυχίο τους στην Ε.Ε.Υ. και ιδιαίτερα απ’ αυτήν την «ομάδα» υποψηφίων, αυτούς που δεν έχουν και καλή μοριοδότηση στα ακαδημαϊκά προσόντα ή και στην προϋπηρεσία.

   4) Ορθά, μοριοδοτείται η βαθμολογία του πτυχίου.

   5) Σωστά, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης δεν μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στον πίνακα διορισίμων αλλά αναγκαίο για το διορισμό.

Εξάλλου, θα ήταν θεμιτό, η ορθή πλέον μοριοδότηση της παιδαγωγικής κατάρτισης να ισχύσει γενικευμένα για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Εξάλλου η άνιση μεταχείριση ενδέχεται να δημιουργήσει και νομικό πρόβλημα, ενδεχόμενο το οποίο επεσήμανε και ο ίδιος ο Υπουργός. Επιπλέον η διασφάλιση της μεταβατικότητας θα υπάρξει με τρόπους που έχουν διατυπωθεί πιο πάνω. Η μοριοδότησή της εξάλλου πέραν της ποιοτικής αναβάθμισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών θα λειτουργήσει θετικά και στο να αποκτήσουν προβάδισμα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται περισσότερο για το χώρο της εκπαίδευσης και θα μπουν στη διαδικασία της παιδαγωγικής κατάρτισης.

   6) Το διδακτορικό έχει ενδυναμωθεί περαιτέρω σε υπερβολικό βαθμό -έναντι αποδυνάμωσης της βαρύτητας του μεταπτυχιακού- παρόλο που φάνηκε ότι η πρόθεση του Υπουργού ήταν διαφορετική. Σκοπός δεν είναι η εισδοχή στις σχολικές μονάδες εκπαιδευτικών που να είναι γνωσιολογικά καταρτισμένοι για να διδάξουν σε πανεπιστήμια, αλλά από τη μια να έχουν τις γνώσεις - εξ ου και μοριοδοτούνται τα τυπικά προσόντα - και από την άλλη να κατέχουν παιδαγωγικά προσόντα και να χρησιμοποιούν μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να είναι αποτελεσματικοί και μεταδοτικοί στη σχολική τάξη. Στο υφιστάμενο σύστημα η αναλογία της βαρύτητας του μεταπτυχιακού με το διδακτορικό είναι 2 προς 1 και είναι από τα σωστά στοιχεία που πρέπει να διατηρηθούν. Για αυτό, οι μονάδες που πιστώνονται στα διάφορα ακαδημαϊκά προσόντα θα μπορούσαν να μείνουν ως έχουν, όπως ήταν η πρώτη πρόταση του Υπουργού, αλλά να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός των μονάδων των τυπικών προσόντων από 25 στις 20 ακόμη και μετά τη μεταβατική περίοδο. Μ΄ αυτό τον τρόπο, θα διατηρηθεί περίπου η σημερινή αναλογία του μεταπτυχιακού με το διδακτορικό, αφού στη συνηθισμένη περίπτωση, όπου κάποιος έχει μεταπτυχιακό θα παίρνει τις 13 μονάδες και επιπλέον 7 μονάδες από το διδακτορικό. Αντιθέτως, ο Υπουργός έχει ενδυναμώσει πολύ περισσότερο το ρόλο του διδακτορικού έναντι και της δικής του πρώτης πρότασης αποδίδοντας 12 μονάδες στο διδακτορικό και 8 μονάδες στο μεταπτυχιακό.

Η βαρύτητα των μη σχετικών προσόντων θα ήταν θεμιτό να αποδυναμωθεί λίγο- π.χ. στις μισές μονάδες συγκριτικά με τα σχετικά τυπικά προσόντα, αλλά όχι να απαλειφθεί πλήρως.

   7) Αναφορικά με τις γραπτές εξετάσεις, θέση μας, είναι ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι δύο εξετάσεις της Γενικής διδακτικής μεθοδολογίας και Ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας. Οι υποψήφιοι της Δημοτικής Εκπαίδευσης θα μπορούσαν να τα εξετάζονται στο πλαίσιο της εξέτασης του Γνωστικού αντικειμένου, αφού αυτά τα μαθήματα τα διδάσκονται στο πτυχίο τους. Εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της Μέσης δεν τα έχουν διδαχθεί ποτέ τους αυτά τα μαθήματα, γι’ αυτό και δε θα είναι σε θέση να τα εξεταστούν. Θα ήταν θεμιτό να τα διδάσκονται και να τα εξετάζονται στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Εάν όχι, τότε δεν μπορούν σε εννέα μήνες να διεξαχθούν εξετάσεις αφού θα πρέπει να δοθεί το χρονικό περιθώριο σε όλους τους υποψήφιους να παρακολουθήσουν την Παιδαγωγική Κατάρτιση, η οποία όπως ανέφερε ο Υπουργός θα λειτουργεί ως προετοιμασία για τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν μετά από συγκεκριμένο αριθμό ετών που θα οριστεί από τη ψήφιση της νομοθεσίας. Για τον αναγκαίο αριθμό ετών χρειάζεται να γίνει σχετική μελέτη. Σε αυτό το σενάριο τα έτη αυτά θα μετρήσουν ως μεταβατική περίοδος αλλά αναγκαστικά με διορισμούς 100% με το παλιό σύστημα διορισμού.

Εάν παραμείνει η μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ως έχει, ορθώς φεύγουν οι εξετάσεις από την Παιδαγωγική Κατάρτιση και όπως ανέφερε ο Υπουργός θα είναι αναγκαία μόνο η παρακολούθηση.

Το γνωστικό αντικείμενο συνιστούμε να εξετάζεται στην ύλη της σχολικής καθημερινότητας, ώστε να ελέγχεται ο υποψήφιος στα γνωσιολογικά πεδία που καλείται να διδάξει. Θα διασφαλιστεί έτσι η διαρκής επαφή του με το σχολικό αντικείμενο και η διδακτική επάρκειά του, αφού θα «φρεσκάρει» τις γνώσεις του ανά τακτά διαστήματα εξαιτίας της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων.

Εισηγούμαστε όπως για τις γραπτές εξετάσεις η μοριοδότηση μειωθεί στις 40 μονάδες τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και μετέπειτα.

   8) Αναφορικά με τη μοριοδότηση στρατιωτικής θητείας, θα πρέπει να διατυπωθεί ότι για να τη λάβει κανείς, η απόκτηση τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος εκπαιδευτικός αιτείται διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση, χρονικά δεν πρέπει να προηγείται της άσκησης της στρατιωτικής θητείας. Έτσι, θα εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο μετά και από την ένταξή μας στην Ε.Ε. Οι πλείστοι κοινοτικοί έχουν κάνει τη στρατιωτική θητεία μετά τις σπουδές τους και δεν απώλεσαν χρονικό διάστημα για να καταθέσουν το πτυχίο τους. Σύμφωνα και με παλαιότερη απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως οι συγκεκριμένη μοριοδότηση καλύπτει την απώλεια ευκαιρίας να καταθέσουν οι άρρενες το πτυχίο τους στο χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας.

Γι’ αυτό εξάλλου η μείωση των μονάδων της Ε.Φ. σε 2, έχει λογική συνοχή εφόσον αντιστοιχούν σε δύο ενδεχόμενα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

   9) Θα πρέπει να διατυπωθεί ότι θα εξακολουθήσει να ισχύουν οι ειδικοί κατάλογοι για άτομα με αναπηρίες βάσει και με την ισχύουσα νομοθεσία. Με το καινούριο σύστημα μοριοδότησης θα επιλέγονται οι καταλληλότεροι μεταξύ αυτής της «ομάδας υποψηφίων».

Βέβαια, η ετοιμασία νομοσχεδίου με τις πιο πάνω πρόνοιες να απουσιάζουν βρίσκονται υπό την αίρεση των κομμάτων και της Βουλής αφού μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου θέλει να τονίσει ότι στόχος του εκσυγχρονισμού των καταλόγων διοριστέων πρέπει να είναι η επιλογή άξιων εκπαιδευτικών στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος να μη θυματοποιηθούν όσοι βρίσκονται πολύ κοντά σε διορισμό με το υφιστάμενο σύστημα.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


67