ΦΕΠΑΝ: Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου προωθεί την κατάλυση της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο


Με ανακοίνωσή της η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει:

«Έχει πέσει στην αντίληψη μας πως ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ξεκινήσει διεργασίες αλλαγής της νομοθεσίας των Πρυτανικών Εκλογών, προτείνοντας αλλαγή του τρόπου εκλογής του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου.  Με την εν λόγω πρόταση, η Πρυτανεία προωθεί την κατάργηση της όποιας εκλογικής διαδικασίας, δηλαδή του δικαιώματος ψήφου από τους φοιτητές από το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα η εκλογική διαδικασία προτείνεται όπως αντικατασταθεί από μια επιτροπή που θα αποτελείται από πρώην Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου που κατέχουν βραβείο Νόμπελ και από Πρυτάνεις Πανεπιστημίων ξένων χωρών.  Η ολιγομελής αυτή επιτροπή θα επιλέγει και τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Στη συνέχεια αυτοί που θα επιλεχθούν μαζί με την επιτροπή, θα επιλέγουν τους Κοσμήτορες των Σχολών.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων της Φοιτητικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Πρόκειται για μια διαδικασία που καταργεί την «εκλογή» και προωθεί την «επιλογή» εγκαθιδρύοντας με αυτό τον τρόπο αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Ως Φοιτητική Ένωση εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας και προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε ποτέ στην εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας.  Απευθύνουμε  κάλεσμα προς όλους, Ακαδημαϊκούς και φοιτητές όπως μαζί υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και τα δικαιώματα μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


548