Φορέας: Αναγνώριση της Παγκόσμιας Συνεισφοράς Πανεπιστημίου Λευκωσίας από το Times Higher Education


Η εναρκτήρια κατάταξη του Times Higher Education University Impact Rankings αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση των πανεπιστημίων απ’ όλον το κόσμο για την κοινωνική και οικονομική τους συνεισφορά, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να κατατάσσεται ανάμεσα στα 201-300 πανεπιστήμια στην Ποιοτική Εκπαίδευση και ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια συνολικά.

Η πρώτη κατάταξη του Times Higher Education (THE) University Impact Rankings, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2019, κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια με σημαντική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά παγκοσμίως. Εκατοντάδες πανεπιστήμια από 76 χώρες, με ισχυρή εκπροσώπηση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, η οποία είναι η πρώτη που αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ Sustainable Development Goals – SDGs). 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες σε τομείς ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει δεσμευτεί να συμβάλει στους Στόχους αυτούς, ενώ τα αποτελέσματα της κατάταξης του Times Higher Education αντανακλούν τη παγκόσμια συνεισφορά του Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, η κατάταξη αυτή σηματοδοτεί την αναγνώριση του Πανεπιστημίου από το TΗΕ ως φορέα παροχής ποιοτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατατάσσοντας το ανάμεσα στα 201-300 πανεπιστήμια στην επιμέρους κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης. 

Αυτή η πρώτη έκδοση της κατάταξης του THE είναι βασισμένη πάνω σε μετρήσεις των 11 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να κατατάσσετε σε όλες τις σχετικές κατηγορίες, πέραν της προαναφερθείσας, στους εξής σημαντικούς τομείς: Καλή Υγεία και Ευεξία · Ισότητα των Φύλων · Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη · Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές · Μείωση των Ανισοτήτων · Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες · Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή · Δράσεις για το Περιβάλλον · Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί · και Παγκόσμιες Συνεργασίες για την εκπλήρωση των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


85