Φορέας: Αυτοτέλεια Προγραμμάτων Σπουδών


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αποφάσεων της 19ης Συνόδου, στις 12 και 13 Ιουνίου 2017, ενημερώνει τα ιδρύματα τα οποία προσφέρουν μονοετή, διετή, τριετή και τετραετή προγράμματα σπουδών τα ακόλουθα: 

  1. Τα μονοετή, διετή, τριετή και τετραετή προγράμματα σπουδών πρέπει να έχουν αυτόνομη συνεκτική δομή και πληρότητα, ούτως ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
  2. Η απλή προσθήκη ενός έτους σε κάθε πρόγραμμα δεν διασφαλίζει τα πιο πάνω.
  3. Οι αιτήσεις για την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών πτυχιακού επιπέδου από ιδρύματα που προσφέρουν παράλληλα διετή και τριετή προγράμματα σπουδών στο ίδιο πεδίο και με τον ίδιο καταληκτικό τίτλο, δεν θα προωθούνται για αξιολόγηση, παρά μόνο εάν κατατίθενται μαζί με την αίτηση, τα διετή και τριετή προγράμματα βάσει των οποίων θα τεκμαίρεται το περιεχόμενο των σημείων 1 και 2.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


104