Φορέας: Διάρκεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Επιπέδου Μάστερ


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework), η διάρκεια του δεύτερου κύκλου σπουδών, δηλαδή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ έχει ελάχιστη διάρκεια 14 μήνες και μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. Ως εκ τούτου, τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα υποβληθούν, για αξιολόγηση – πιστοποίηση από τον Φορέα, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υποβληθούν στη βάση των πιο πάνω δεδομένων.

Όσον αφορά στα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ τα οποία λειτουργούν στη βάση του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου με ελάχιστη διάρκεια σπουδών τους 12-13 μήνες, θα πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε να συνάδουν με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 
Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται στον Φορέα για αξιολογήσεις προγραμμάτων θα πρέπει να προνοούν για ελάχιστη διάρκεια τους 14 μήνες.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


78