Φορέας: Διευκρινίσεις για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών


Σε συνέχεια της ημερίδας με θέμα «Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών» ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, διασαφηνίζει τα ακόλουθα:

  1. Οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα (courses) των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την αξιολόγηση.
  1. Όταν πρόκειται για εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα (courses) για τα δύο πρώτα χρόνια πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την αξιολόγηση.
  1. Το υλικό για όλες τις  εβδομαδιαίες δραστηριότητες κατά μάθημα (course) είναι πλήρως ανεπτυγμένο και περιλαμβάνει ηλεκτρονικές παραπομπές π.χ. σε άλλες ιστοσελίδες, εκθέσεις της EE, άρθρα και πηγές, τα οποία εντοπίζει ηλεκτρονικά ο φοιτητής, εφόσον αναρτηθούν από το ίδρυμα. Καθορίζονται,  επίσης, κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης της εργασίας των φοιτητών/τριών.
  1. Οι φοιτητές/τριες ενισχύονται να επικοινωνούν στη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, όπου αναρτούν τις εβδομαδιαίες δραστηριότητές τους, εκφράζουν απορίες, συζητούν μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα, ο οποίος δίνει ανατροφοδότηση.  
  1. Οι 2 τουλάχιστον μεγάλες εργασίες, κατά μάθημα (course) στηρίζονται στις εβδομαδιαίες δραστηριότητες, για να δίνουν κίνητρο στον φοιτητή να εργάζεται συστηματικά και να έχει τη συνολική εικόνα των θεμάτων του μαθήματος και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
  1. Τα ονόματα όλων όσων θα εργαστούν σε εξ αποστάσεως υπό αξιολόγηση πρόγραμμα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην ΕΕΑ, μαζί με το βιογραφικό τους. Με την πιστοποίηση πρέπει να δημοσιευτούν στη ιστοσελίδα του προγράμματος.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


125