Φορέας: Επικείμενες Εξωτερικές Αξιολογήσεις Προγραμμάτων Σπουδών


O Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία τα ακόλουθα: 

Οι επιτόπου επισκέψεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης για τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών, είναι δυνατό να συνεχιστούν μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Ο Φορέας κατανοεί ότι, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, μπορεί να μην παρευρίσκονται, κατά τις επιτόπου επισκέψεις, όλοι οι διδάσκοντες και όλα τα μέλη των Επιτροπών Εσωτερικής Ποιότητας. 
Παρακαλούμε όπως γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για την παρουσία εκπροσώπων και των επικεφαλής των υπό αξιολόγηση προγραμμάτων, όπως και της Σχολής και να είναι διαθέσιμοι για επίσκεψη όλοι οι χώροι των ιδρυμάτων και όλα τα σχετικά υλικά που υποστηρίζουν το πρόγραμμα, έντυπα και ηλεκτρονικά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


125