Φορέας: Φόρτος Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 27η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε και ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση των αιτήσεων για προγραμματική αξιολόγηση, είναι η υποβολή, για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού/διδακτικού προσωπικού, του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο φόρτος εργασίας, οι ώρες διδασκαλίας, οι ώρες έρευνας και οι ώρες διοικητικών καθηκόντων σε όλα τα προγράμματα και ιδρύματα στα οποία το προσωπικό αυτό απασχολείται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


157