Φορέας: Γλώσσα Οδηγών Μελέτης για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 31η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα: 

Για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για τα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, μαζί με την αίτηση για προγραμματική αξιολόγηση θα πρέπει να υποβάλλεται, ενδεικτικά, και ένας  οδηγός μελέτης στα Αγγλικά για ένα μάθημα μόνο. Νοείται ότι θα υποβάλλονται όλοι οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα στη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

  1. Οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα (courses) των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την αξιολόγηση.  
  1. Όταν πρόκειται για εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα (courses) για τα δύο πρώτα χρόνια πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την αξιολόγηση (Ανακοίνωση ημερομηνίας 15/2/2018).
  1. Τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τα οποία δεν κατατίθεται έτοιμο το υλικό και οι oδηγοί μελέτης, με βάση τα δείγματα που έχουν αποσταλεί από τον Φορέα, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν θα αποστέλλονται για αξιολόγηση.
  1. Σε περίπτωση ελλείψεων στο υλικό και σε ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό, οι οποίες θα επισημαίνονται από τις ΕΕΑ, θα απορρίπτονται. Η σπουδή κατάθεσης προγραμμάτων για αξιολόγηση δεν υποστηρίζει την ποιότητα (Ανακοίνωση ημερομηνίας 10/8/2017).Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


157