Φορέας: Ημερίδα - Εξ αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα με θέμα «Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών» που διοργάνωσε ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στις 14 Φεβρουαρίου 2018. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής του Φορέα για ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης όπως προνοείται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG). 

Στην ημερίδα συμμετείχαν πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις πανεπιστημίων, διευθυντές και άλλοι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης που προσφέρουν προγράμματα σπουδών με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων της Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Φορέα, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις απαιτήσεις προσφοράς των εν λόγω προγραμμάτων και της ανάπτυξης και συγγραφής των Οδηγών Μελέτης, καθώς και για τον καθορισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους. 

Ημερίδα «Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127