Φορέας: Κατάθεση Εγγράφων στον Φορέα για Προώθηση στο Συμβούλιο


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι, στη βάση του Άρθρου 28 (5) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, έχουν καθοριστεί οι επόμενες Σύνοδοι του Συμβουλίου ως ακολούθως: 

18η Σύνοδος: 15 και 16 Μαΐου 
19η Σύνοδος: 12 και 13 Ιουνίου 
20η Σύνοδος: 3 και 4 Ιουλίου 

Τα ιδρύματα που επιθυμούν να καταθέσουν στον Φορέα έγγραφα/αιτήματα για προώθηση στο Συμβούλιο παρακαλούνται όπως τα υποβάλλουν, τόσο ταχυδρομικώς όσο και ηλεκτρονικά, τουλάχιστον 7 (επτά) εργάσιμες μέρες πριν από την προγραμματισμένη Σύνοδο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145