Φορέας: Πλήρης Φοίτηση σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο Διάρκειας 2 ή 3 Εξαμήνων


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 35η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Δομή Ακαδημαϊκού Έτους

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα και μία θερινή περίοδο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 Ή 3 ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο Θερινή περίοδος Σύνολο
Μαθήματα 30 ECTS 30 ECTS   60 ECTS
Διατριβή
30 ECTS
30 ECTS
Σύνολο   90 ECTS

Η διατριβή αρχίζει από το πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο και περιλαμβάνει μία θερινή περίοδο.

Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει τελική εξέταση ή άλλης μορφής γραπτή αξιολόγηση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο Σύνολο

Μαθήματα

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 90 ECTS

Διατριβή

       

Σύνολο

  90 ECTS

Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διατριβής, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά 3 εξάμηνα. Υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακαθήσουν σε τελικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα και να ολοκληρώσουν 2 τουλάχιστον ερευνητικές εργασίες /projects στο πλαίσιο των μαθημάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο Θερινή περίοδος Επέκταση Εξαμήνου Σύνολο

Μαθήματα

30 ECTS 30 ECTS     60 ECTS

Διατριβή

30 ECTS
30 ECTS

Σύνολο

  90 ECTS

Η διατριβή αρχίζει από το πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο και περιλαμβάνει μία θερινή περίοδο. 

Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει τελική εξέταση ή άλλης μορφής γραπτή αξιολόγηση.

Η ολοκλήρωση της διατριβής επεκτείνεται μετά τη θερινή περίοδο, για ένα ή δύο μήνες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


171