Φορέας: Σε διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από το ENQA


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ανακοινώνει ότι βρίσκεται στη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησής του με σκοπό, 

  • την ένταξή του ως πλήρους μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) και,
  • την εγγραφή του στο «Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR - The European Quality Assurance Register for Higher Education)

Η αξιολόγηση του Φορέα υλοποιείται στη βάση του Άρθρου 26 (6) (α) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016» το οποίο αναφέρει ότι, 
Ο Φορέας έχει υποχρέωση να υποβάλλεται σε Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, με βάση διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα του έργου του και η Αξιολόγηση αυτή να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του. 
Η Εξωτερική Αξιολόγηση από το (ENQA) είναι πολυεπίπεδη και ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι και η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών (ESG - European Standards and guidelines) στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο / Μάρτιο του 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του ENQA.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


170