Φορέας: Συντονιστές, αριθμός φοιτητών, μέλη ΣΕΠ σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών


Λόγω προβλημάτων που προκύπτουν με τον πολύ μεγάλο αριθμό αποφοίτων από τα εξ αποστάσεως προγράμματα οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για διακρίβωση της ποιότητας υλοποίησης του προγράμματος. Ιδιαίτερα προβλήματα προκύπτουν με τον Φορέα αλλά και με την αναγνώριση πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν ο αριθμός διδασκόντων, σε σχέση με τον αριθμό τμημάτων και αποφοίτων δεν διασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για διαδραστική και ποιοτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα πρέπει να δημοσιεύσετε, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος σπουδών που προσφέρετε εξ αποστάσεως, τον συντονιστή του προγράμματος και τον συντονιστή κάθε μαθήματος (course) του προγράμματος. Στις σχετικές αναρτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, η ιδιότητα, το καθεστώς εργοδότησης και το βιογραφικό των συντονιστών και των άλλων μελών ακαδημαϊκού προσωπικού. 

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και το τέλος Ιανουαρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει να αποστέλλετε στον Φορέα τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε εξάμηνο για κάθε πρόγραμμα, με μέγιστο αριθμό τους 30 φοιτητές ανά τμήμα και τα ονόματα, την ιδιότητα και το βιογραφικό όλων των ΣΕΠ που διδάσκουν στο πρόγραμμα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


137