Φορέας: Τα προγράμματα που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16η Σύνοδο


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16η Σύνοδο του Συμβουλίου.

Τα προγράμματα στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


135