Φορέας: Υποβολή αιτήσεων για Αξιολόγηση Προγραμ. Σπουδών Επιπέδου Πτυχίου, Μάστερ και Διδακτορικού


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, αποφάσισε κατά την 16η Σύνοδό του (13 και 14 Μαρτίου 2017) να επισημάνει τα ακόλουθα: 

Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου (17) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 έως 2016, και της καθορισμένης και αναρτημένης, στον ιστότοπο του Φορέα, διαδικασίας υποβολής αίτησης για αξιολόγηση προγράμματος σπουδών υπενθυμίζεται ότι «Το ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης ετοιμάζει και υποβάλλει την αίτηση, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.» 
Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι για τα προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου, Μάστερ και Διδακτορικού όλο το υλικό της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, παραρτημάτων κτλ πρέπει ναι είναι μεταφρασμένο στα Αγγλικά ούτως ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στην σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


107