Φορέας: Υποβολή Αιτήσεων για Αξιολόγηση


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την κατά την 19η Σύνοδό του στις 12 και 13 Ιουνίου 2017, ενημερώνει τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

  • Αιτήσεις για την αξιολόγηση νέων προγραμμάτων σπουδών θα γίνονται δεκτές από την 21η Αυγούστου 2017 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017, τηρουμένων των προθεσμιών της νομοθεσίας για τον χρόνο έναρξης προσφοράς των προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.
  • Αιτήσεις για την αξιολόγηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών θα γίνονται δεκτές από την 21η Αυγούστου και καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.
  • Για όλα τα προγράμματα σπουδών ο χρόνος αξιολόγησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη διαθεσιμότητα των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι απαρτίζουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης.
  • Εφιστάται η προσοχή των ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης ότι για τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να χρησιμοποιείται το νέο αναθεωρημένο έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Αξιολόγηση-Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών» με αρ. 200.1 το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα (Έντυπα).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


102