Φορέας: Υποβολή αίτησης για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση - Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 26η Σύνοδό του (22 και 23 Ιανουαρίου 2018) και σε συνέχεια της απόφασής του που αναρτήθηκε με σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2017

Διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  1. Για προγράμματα των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η Ελληνική, η αίτηση για αξιολόγηση προγράμματος υποβάλλεται εξολοκλήρου στην Αγγλική μόνο ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος.
  2. Για προγράμματα των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, η αίτηση υποβάλλεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
  3. Η αίτηση για ιδρυματική και τμηματική αξιολόγηση υποβάλλεται μόνο στην Αγγλική.

Τα σημεία (1) και (2) πιο πάνω εφαρμόζονται για όλα τα προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως επιπέδου ούτως ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στην σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153