Φορέας: Υποβολή Αίτησης για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση - Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου που αναρτήθηκε με σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2018, επισημαίνει:

  • Οι αιτήσεις για αξιολόγηση προγράμματος πρέπει να υποβάλλονται στα Αγγλικά για όλα τα προγράμματα.
  • Σε περίπτωση προγραμμάτων που προσφέρονται στα Ελληνικά ή άλλη γλώσσα, η αίτηση θα γίνεται στα Ελληνικά ή στη γλώσσα προσφοράς του προγράμματος και υποχρεωτικά και στα Αγγλικά, για να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου για τον ορισμό της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης.

Ο Φορέας δεν θα προχωρεί στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, εάν οι αιτήσεις δεν ακολουθούν τα πιο πάνω.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


126