Φορέας: Υποβολή Προγραμμάτων για Αξιολόγηση


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 24η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε να αρχίσει τη διαδικασία επαναξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το  άρθρο 4 (γ) των «Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016».


Για διευκόλυνση της διαδικασίας ο Φορέας θα δέχεται αιτήσεις για αξιολόγηση των εν λόγω υφιστάμενων προγραμμάτων, από 1η Δεκεμβρίου 2017, κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:

  1. Προγράμματα των οποίων η λειτουργία άρχισε πριν το 2010. Όπου αυτό δεν εφαρμόζεται, προτεραιότητα έχουν τα προγράμματα που λειτούργησαν κατά τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος.
  2. Όλα τα διδακτορικά προγράμματα τα οποία λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση από τον Φορέα
  3. Όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα τα οποία λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση από τον Φορέα.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38, στις μεταβατικές διατάξεις  του Νόμου του Φορέα,

Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο δεν είναι Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, αξιολογείται εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από το διορισμό του Συμβουλίου: Νοείται ότι, πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν αξιολογείται-πιστοποιείται εντός της περιόδου αυτής, διαγράφεται από το Μητρώο το οποίο τηρείται στο Υπουργείο: Νοείται περαιτέρω ότι, ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν επιτυγχάνει την Πιστοποίηση έστω και ενός προγράμματος σπουδών εντός της περιόδου των πέντε (5) ετών, διαγράφεται από το πιο πάνω αναφερόμενο Μητρώο.

Με βάση το άρθρο 38 όλα τα προγράμματα σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) θα πρέπει να υποβάλουν τα προγράμματα τους για επαναξιολόγηση, ένα τουλάχιστον χρόνο πριν την λήξη της άδειας λειτουργίας τους, σημειώνοντας στην αίτηση την ημερομηνίας λήξης της άδειας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 χρόνια από την έναρξη ισχύος της.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145