Φορέας: Υποβολή των Παρατηρήσεων του Ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)


Κατά τη διαδικασία υποβολής των παρατηρήσεων του ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), όπως αυτή προνοείται από το Άρθρο 20(2)ε (iii) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμων του 2015 και 2016,» τα ιδρύματα καλούνται όπως εφαρμόσουν τα ακόλουθα:

 1. Οι γραπτές θέσεις του ιδρύματος διατυπώνονται, επί όλων των παρατηρήσεων στην ΕΕΑ και όχι μόνο στα καταληκτικά σχόλια.
 2. Το ίδρυμα τεκμηριώνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών σύμφωνα με την ΕΕΑ. Υπογραμμίζεται ότι αναμένεται τεκμηρίωση της υλοποίησης αλλαγών καιόχι απλώς δέσμευση για μελλοντική υλοποίηση.
 3. Τα σημεία της ΕΕΑ πάνω στα οποία το ίδρυμα εκφράζει συγκεκριμένες απόψεις αναγράφονται όπως έχουν στην Έκθεση και απαντώνται ένα προς ένα.Επισημαίνεται ότι πρέπει να ακολουθείται η αρίθμηση της ΕΕΑ, για εύκολη αναφορά.
 4. Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, εκεί και όπου χρειάζεται, να υποβάλλονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα ΜΟΝΟ και στα οποία θα περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Όνομα και σημερινός τίτλος- βαθμίδα
  • Σπουδές στην Ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και ακαδημαϊκό προσόν)
  • Ιστορικό απασχόλησης, με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης για κάθε ένα ίδρυμα απασχόλησης
  • Ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδότης, τίτλος, ρόλος π.χ. ακαδημαϊκός υπεύθυνος/μέλος ομάδας, ερευνητής, βοηθός ερευνητής. Μέχρι 10 τα σημαντικότερα και τα 5 πιο πρόσφατα - μπορεί η μια κατηγορία να εμπίπτει στην άλλη
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες - συμμετοχή σε συμβούλια/ εκδοτικές επιτροπές
  • Δημοσιεύσεις- Μέχρι 10 οι σημαντικότερες και οι 5 πιο πρόσφατες- μπορεί η μια κατηγορία να εμπίπτει στην άλλη
  • Βραβεύσεις/ διεθνείς διακρίσεις - όπου υπάρχουν

Τα έγγραφα πρέπει να είναι σύντομα και περιεκτικά και να περιορίζονται αυστηρά στην απάντηση των σημείων που περιέχονται στις ΕΕΑ ΜΟΝΟ και να μην περιλαμβάνουν εκτός θέματος σχολιασμό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


148