Φορέας: Υποτροφίες Πιστοποίησης Ποιότητας για Επαγγελματίες του Οργανισμού INQAAHE 2019


Ο Οργανισμός INQAAHE ανακοινώνει τα μέλη του ότι θα παραχωρήσει 4 υποτροφίες σε υποψήφιους από αναπτυσσόμενες χώρες. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη σελίδα του Οργανισμού INQAAHE.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


125