Γ. Μαρκοπουλιώτης: Η Κύπρος επέδειξε σημαντική πρόοδο στον τομέα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου


 ΚΥΠΕ- Η Κύπρος επέδειξε μια σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, είπε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, σε ομιλία του σε σημερινή ημερίδα για την παρουσίαση της ετήσιας, πανευρωπαϊκής έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2016.
Ο κ. Μαρκοπουλιώτης έκανε μια σύντομη αναφορά σε δύο ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα για όσους ασχολούνται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την εκπαίδευση και αναφέρθηκε στην τόνωση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων.
«Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο, στην εκπαίδευση. Να επενδύσουν περισσότερο στο μέλλον μας. Η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους αυτή: απτό παράδειγμα αποτελεί το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη το οποίο φιλοδοξεί να κινητοποιήσει πάνω από μισό τρις ευρώ για επενδύσεις στην Ευρώπη εώς το 2020 και προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και στον τομέα της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο με προϋπολογισμό σχεδόν 15 δις ευρώ μας βοηθά να ενισχύσουμε τις δεξιότητες και το επιχειρηματικό πνεύμα των Ευρωπαίων καθώς και να προωθήσουμε την καινοτομία», είπε.
Ο κ. Μαρκοπουλιώτης ανέφερε, επίσης, ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των εκπαιδευτικών μας συστημάτων.
«Χρειαζόμαστε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση η οποία θα δίνει στους μαθητές και τους φοιτητές ένα ευρύ μίγμα των απαραίτητων δεξιοτήτων για να βρουν - ή να δημιουργήσουν - θέσεις εργασίας. Οι νέοι σήμερα χρειάζονται τεχνικές δεξιότητες για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά χρειάζονται επίσης δεξιότητες όπως η επιχειρηματική νοοτροπία, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και οι γλωσσικές δεξιότητες. Αυτή είναι μια η διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει πολύ πριν οι νέοι εισέλθουν στην αγορά εργασίας και πρέπει να διαπνέει όλα τα στάδια της εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.
Ανέφερε, επίσης, ότι οι νέοι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν κοινές απαντήσεις.
«Για να βρει κάποιος δουλειά απαιτούνται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες. Η καλύτερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και, έτσι, να μπορέσουν οι νέοι της Ευρώπης να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή», σημείωσε.
Αναφερόμενος στην ετήσια, πανευρωπαϊκή έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2016, ο κ. Μαρκοπουλιώτης είπε ότι πρόκειται για την πέμπτη έκδοση της συγκεκριμένης ετήσιας έκθεσης η οποία αποτυπώνει την εξέλιξη των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
«Εκτιμά την πρόοδο της Ευρώπης όσον αφορά τους στόχους για την εκπαίδευση που περιέχονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η έκθεση αποτελεί επίσης το σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, η μελέτη διευρύνει τη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει καταστεί εργαλείο αναφοράς για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής σ’ όλη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει διακρατικές συγκρίσεις, είκοσι οκτώ διεξοδικές ανά χώρα εκθέσεις, καθώς και ειδική ιστοσελίδα με πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες», πρόσθεσε.
Ο κ. Μαρκοπουλιώτης διευκρίνισε ότι οι πολιτικές για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών.
«Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό τους και τα βοηθά όσον αφορά τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκθεση που θα παρουσιαστεί σήμερα: η αμοιβαία μάθηση και η ενισχυμένη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων έχουν καίρια σημασία προκειμένου τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως οι αυξανόμενες ανισότητες και η συνεχιζόμενη ανεργία σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης μπορούν επίσης να μας βοηθήσουνε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα όπως η ριζοσπαστικοποίηση καθώς και να μας προσφέρουν πολύτιμη συνδρομή στην προσπάθειά μας να την οικοδομήσουμε πιο ανοικτές και πιο συνεκτικές κοινωνίες», συμπλήρωσε.
Την παρουσίαση της Έκθεσης Παρακολούθησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2016 έκανε ο GeirOttestad, Υπεύθυνος Διαμόρφωσης Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονάδα Α.4, Μελέτες, Εκτίμηση Επιπτώσεων, Ανάλυση και Στατιστικά Στοιχεία.
Την παρουσίαση των κύριων πορισμάτων της Έκθεσης έκανε ο KrzysztofKania, υπεύθυνος λειτουργός για την Κύπρο, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .
Την προυσίαση των βασικών εξελίξεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων στην Κύπρο» έκανε ο Χρήστος Κουλουτέρης, υπεύθυνος λειτουργός για την Κύπρο, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τοποθέτηση των κυπριακών αρχών όσον αφορά τα πορίσματα της Έκθεσης Παρακολούθησης Ε&Κ για την Κύπρο έκανε η Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Μίλησε, επίσης, ως πανεπιστημιακός εμπειρογνώμονας ο Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και ερωταπαντήσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153