Γεμάτο προκλήσεις, ευκαιρίες και δημιουργικές προοπτικές το 2013 για το ΤΕΠΑΚ


ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ*

Το 2013 αποτελεί για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μια χρονιά γεμάτη από προκλήσεις, ευκαιρίες και δημιουργικές προοπτικές. Η παρούσα δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες στον τόπο μας, δεν άφησε ανέπαφο και τον συνολικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου θα συνεχιστεί με τον ίδιο δυναμισμό και ορμή, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει ήδη αναλάβει.

Οι οικονομικοί περιορισμοί, αποτελούν για το Πανεπιστήμιο μια ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό τόσο της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας όσο και του τρόπου σκέψης. Ριζικές αλλαγές στην οικονομική διαχείριση και γενικότερα στην αξιοποίηση όλων των πόρων του Πανεπιστημίου έχουν ήδη αποφασιστεί και εφαρμόζονται. Γνώμονας είναι η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων και η επιλεκτικότητα στις δαπάνες. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα αύξησης των ιδίων εσόδων, κυρίως μέσα από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις της έρευνας και τη συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της χώρας για προώθηση καινοτόμων ιδεών σε τομείς των Υπηρεσιών και της Βιομηχανίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα για κάθε πτυχή της δραστηριότητας του, με κορυφαίους άξονες την εκπαίδευση, την έρευνα και την εσωτερική

διοικητική λειτουργία. Η πρόσφατη διάκριση του Πανεπιστημίου, μέσα από την πιστοποίηση των Διοικητικών Υπηρεσιών του με το Πρότυπο Επιχειρηματικής Αριστείας ‘Investors In People’,

αποτυπώνει τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση. Ας σημειωθεί ότι, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός και το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο αλλά και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο που πιστοποιείται με το εν λόγω Πρότυπο.

Για την επόμενη τριετία, το Πανεπιστήμιο, μέσα από μια συλλογική και διαβουλευτική διαδικασία, καθόρισε τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγραμματισμού Ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ίδρυση και λειτουργία νέων Τμημάτων, την ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου στα πρότυπα που προωθεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, την ολοκλήρωση του e-University, την αύξηση της κινητικότητας που σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus και IAESTE, την αναβάθμιση των υπηρεσιών φοιτητικής ευημερίας και την επέκταση των κτηριακών υποδομών. Για την ίδια περίοδο, έχει τεθεί ως στόχος η πλήρης εφαρμογή της εξωτερικής, ανεξάρτητης αξιολόγησης Τμημάτων και η έναρξη μιας εκστρατείας εξεύρεσης νέων οικονομικών πόρων από πηγές του ιδιωτικού τομέα.

Οι προκλήσεις είναι πολλές. Το Πανεπιστήμιο, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και παραμένοντας ανοικτό στην κοινωνία, θα τις αντιμετωπίσει με συλλογικότητα κτίζοντας και ενισχύοντας τη δική του μοναδική ταυτότητα ως ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό πανεπιστήμιο διεθνούς ακτινοβολίας.

*Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. (Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ΤΕΠΑΚ 2013-2014)  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


167