Γεν. Ελεγκτής: Όχι στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα


Τη διαφωνία του για την παραχώρηση προσαυξήσεων σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς για αναγνωρισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία/τεχνική πείρα στον ιδιωτικό τομέα εκφράζει μέσα από την ετήσια έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Όπως αναφέρεται στην έκθεση«με βάση τα Σχέδια Υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα τυγχάνουν μείωσης στον αριθμό διδακτικών περιόδων, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών για εργοδότηση από το κράτος».

Αναφέρει  συγκεκριμένα για το θέμα:

  «Η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών, ημερ. 30.4.2013, και κοινοποίηση στον Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έθιξε διάφορες πτυχές του πιο πάνω θέματος. Το Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με επιστολή του προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 9.9.2013, έδωσε οδηγίες να απαντηθεί η επιστολή μας από το εν  λόγω Υπουργείο ως αρμόδια αρχή, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο,  κάποια από τα σχόλια και επιχειρήματα που συμπεριέλαβε το Υπουργείο στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 3.12.2013, δεν βρίσκουν σύμφωνη την Υπηρεσία μας ως ακολούθως:

(α)      Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι και Κανονισμοί δεν αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα για σκοπούς παραχώρησης ποσού στο ύψος της προσαύξησης της μισθολογικής κλίμακας της θέσης που αντιστοιχεί στα χρόνια προϋπηρεσίας, και επομένως οι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν είναι ακαδημαϊκοί/εκπαιδευτικοί, δεν απολαμβάνουν των ίδιων ωφελημάτων όπως οι εκπαιδευτικοί/ακαδημαϊκοί.

Το Υπουργείο, μας πληροφόρησε ότι κατά την άποψη του, δικαιολογείται η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε όσους εργάζονται σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα.  

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί ότι ο διορισμός των εκπαιδευτικών βάσει καταλόγου αποτελεί επιχείρημα για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι ο διορισμός τους γίνεται χωρίς ανταγωνισμό. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι και ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να εργαζόταν για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντά που θα αναλάβει με τον διορισμό του στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά δεν τυγχάνει αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

(β)       Μετά από Αναθεωρητική Έφεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η νομοθετική προθεσμία υποβολής από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των εγγράφων που υποστηρίζουν την αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν εφαρμόζεται.

Συναφώς αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 9.5.2008, εισηγήθηκε όπως, με επείγουσες ενέργειες, ο χρονικός περιορισμός που προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισμούς προστεθεί και στους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, με ανάλογη τροποποίηση, η οποία ακόμα εκκρεμεί.

Με βάση τα Σχέδια Υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα τυγχάνουν μείωσης στον αριθμό διδακτικών περιόδων, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών για εργοδότηση από το κράτος.

Η απάντησή του Υπουργείου ότι ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να απασχολείται στην ιδιωτική εκπαίδευση και είναι λογικό να του πιστώνεται ως προϋπηρεσία για σκοπούς διορισμού και προαγωγής αυτή η απασχόληση, με βάση το σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας, αφού θεωρούμε ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να απασχολείται στην ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε, εφόσον τα άτομα που διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Μέση Εκπαίδευση δεν σπουδάζουν εκπαιδευτικοί, εξ’ ου και πριν το διορισμό τους απαιτείται να παρακολουθήσουν την προϋπηρεσιακή κατάρτιση».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


64