Γενική Συνέλευση Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ)


Η συντεχνία Διδακτρικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) προσκαλεί όλες και όλους τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι δεν κατέχουν οργανικές θέσεις σε Ακαδημαϊκά ιδρύματα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της συντεχνίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 5 μ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία (αίθουσα117 ΧΩΔ02). Η ΔΕΔΕ ιδρύθηκε την 6η Νοεμβρίου 2015 στη Λευκωσία, εγγράφηκε στον Έφορο Συντεχνιών στις 17/12/2015 και έχει την έδρα της στη Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου που ασχολούνται με την ακαδημαϊκή έρευνα ή και τη διδασκαλία αλλά δεν κατέχουν οργανικές θέσεις στα κυπριακά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, θα παρουσιαστεί το έργο της συντεχνίας από την ίδρυση της και θα συζητηθούν νέες σχετικές εξελίξεις, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης θα είναι ανοιχτό για όλες και όλους.

Στόχος της συντεχνίας είναι να στηρίξει τους επισφαλώς εργαζόμενους ερευνητές και διδάσκοντες σε όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια για να διεκδικήσουν βελτίωση της θέσης των νέων επιστημόνων στον κυπριακό ακαδημαϊκό χώρο καθώς και των όρων και των συνθηκών εργασίας τους.Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί από αυτούς τους νέους και νέες επιστήμονες καλύπτουν πάγιες ανάγκες των πανεπιστημίων στη βάση διαδοχικών και διακεκομμένων συμβολαίων, και με ιδιαίτερα επισφαλείς όρους εργασίας, χωρίς 13ο μισθό, άδεια μητρότητας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  Εκτός από τους χαμηλούς μισθούς και την απουσία σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων που καταδικάζει τους νέους ακαδημαϊκούς στο περιθώριο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο οι όροι εργασίας.

Για να επιτύχει στο δύσκολο αυτό έργο, η ΔΕΔΕ καλεί όλα τα μέλη της αλλά και όποια άτομα ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουν την Συνέλευση και να συμπαραταχθούν στην διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων η καταπάτηση των οποίων δεν βλάπτουν μόνο την επιστήμη αλλά και το σύστημα παιδείας και εν τέλει ευρύτερα την κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Ιωάννου

Email: [email protected]  / Κινητό: +357 99 380819

Email: [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150