Για υποβολή αιτήσεων στην Ιατρική Σχολή του Παν. Κύπρου από άρρενες


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι, επειδή ένας αριθμός φοιτητών που έχει εξασφαλίσει θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι άρρενες οι οποίοι θα καταταγούν στο στρατό και επειδή είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, αποφασίστηκε όπως κατά την 2η κατανομή θέσεων, για την οποία αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στις 15 και 16 Ιουλίου 2013, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και από άρρενες οι οποίοι απολύονται φέτος από το στρατό και έχουν επιτύχει την απαραίτητη βαθμολογία στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο στις Παγκύπριες Εξετάσεις, πριν από ένα ή δύο χρόνια ανάλογα (συμπεριλαμβανομένων και αυτούς που έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα).

Τo Έντυπο Συμμετοχής στη Β΄ Κατανομή καθώς και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας www.ucy.ac.cy/fmweb, στις Ανακοινώσεις και είναι επίσης διαθέσιμα στα Γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη (τηλ. 22 89 4021). Μαζί με τη συμπλήρωση του εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να επισυνάψουν το Δελτίο Βαθμολογίας των Παγκυπρίων Εξετάσεων, και αντίγραφο απολυτηρίου ή Βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


97