Γονείς Τεχνικής: Με το όπλο παραπόδας μέχρι το Σεπτέμβριο για τα κόμιστρα


  Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν θα προχωρήσει στη λήψη νέων μέτρων στα σχολεία λόγω της μη ρύθμισης του θέματος των μαθητικών κομίστρων, επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς, όμως προειδοποιεί με νέες κινητοποιήσεις το Σεπτέμβριο.  

Αναφέρει στην ανακοίνωση της:      

Με βάση το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό Κ.Δ.Π. 142, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 07 Μαρτίου 2014, θέλουμε να γνωστοποιήσουμε στους γονείς και μαθητές των Τεχνικών σχολών ότι το αντίτιμο των νέων κομίστρων είναι 10 ευρώ για κάρτα μηνιαία για όλες τις διαδρομές, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η κάρτα όχι μόνον στις σχολικές διαδρομές αλλά σε οποιανδήποτε διαδρομή για όλο το εικοσιτετράωρο, για όλον τον μήνα.

Βέβαια εμάς τους οργανωμένους γονείς των Τεχνικών Σχολών δεν μας ικανοποιεί η πιο πάνω διευθέτηση γιατί οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών είχαν αυτό το δικαίωμα, όπως τονίσαμε επανειλημμένα, από τη δεκαετία του 1990, ως αντισταθμιστικό μέτρων για να προτιμούν οι μαθητές τις Τεχνικές Σχολές, καθώς και γιατί στις Τεχνικές Σχολές οι μαθητές που χρήζουν βοήθειας είναι σε αρκετά μεγάλους αριθμούς.

Θέλουμε εδώ να τονίσουμε και ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε το τι δεσμεύτηκε δημόσια ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων αείμνηστος Τάσος Μητσόπουλος, ότι θα δημιουργηθούν σε κάθε σχολείο ομάδες άμεσης επέμβασης για μαθητές που δεν θα μπορούν να πληρώνουν τα κόμιστρα ώστε να μην μείνει ούτε ένας μαθητής εκτός σχολείου με αφορμή τα κόμιστρα. Επειδή από τις αρχές Μαρτίου που εκδόθηκε το διάταγμα έχουν αλλάξει τόσον ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, όσο και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, θέλουμε να τους

 

παρακαλέσουμε δημόσια όπως μεριμνήσουν ώστε άμεσα να δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές σε κάθε σχολείο για να επιλύουν γρήγορα τα προβλήματα που θα προκύπτουν.

Εμείς οι οργανωμένοι γονείς και μαθητές των Τεχνικών Σχολών τονίζουμε ότι παρόλο που η πιο πάνω διευθέτηση δεν μας βρίσκει σύμφωνους, δεν πρόκειται να πάρουμε άλλα μέτρα για το σκοπό αυτόν, γιατί ήδη φτάσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και είναι φανερό ότι οποιανδήποτε μέτρα πάρουμε θα είναι κατά των μαθητών, ιδιαίτερα των τελειοφοίτων.

Τονίζουμε δε ότι, να μην εκληφθεί ως αδυναμία η πιο πάνω θέση μας, θα είμαστε με το όπλο παραπόδας, να παρατηρούμε και να τοποθετούμε την θέση μας σε όλους τους αρμόδιους φορείς και αν δεν διευθετηθεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών των Τεχνικών Σχολών με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τότε θα πάμε σε νέες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


82