Γραπτή εξέταση για πλήρωση 12 κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ ΥΠΠ


 Η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για τη διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων έχει αναθέσει την ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων και της βαθμολόγησης των γραπτών στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 1. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων έχει ορισθεί η 23η Φεβρουαρίου 2019, από τις 9:00 μέχρι τις 12:00.

2. Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται συνημμένη.

3. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει αποσταλεί διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση.  Όσοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 11/2/2019, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22800968 και 22582904

Η Συμβουλευτική Επιτροπή γνωστοποιεί ότι η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέτασης είναι η ακόλουθη: Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

1. Δομή, Προγράμματα και Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Προγραμματισμός/Συντονισμός της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Εκπαιδευτικά προβλήματα της Κύπρου, εκπαιδευτικά θέματα και εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα.

4. Βασικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

Για τα σημεία 1,2,3 οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy) και για το σημείο 4 στο σύνδεσμο (http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1999_1_158.html).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter25