Γραπτή εξέταση για πλήρωση 3 κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επικοινωνίας στη Βουλή


 Η Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ, στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων και της διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων έχει ορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2017 από τις 9:00 μέχρι τις 13:45 μ.μ.

2. Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή υπάρχει στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp6112(Διάφορες Εξετάσεις/ Γραπτή Εξέταση Για Πλήρωση τριών (3) Κενών Μόνιμων Θέσεων Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων/ Εξεταστέα Ύλη).

3. Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας.

4. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις αποστέλλεται, εντός των ημερών, διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Όσοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 05/09/2017, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22407318, 22407385.

5. Όλοι οι υποψήφιοι προτρέπονται να ενημερωθούν από τώρα για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp6112 (Κατανομή Υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα). Η κατανομή των υποψηφίων έχει γίνει με βάση τη διεύθυνση διαμονής που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Λόγω του υψηλού αριθμού υποψηφίων οποιαδήποτε αλλαγή εξεταστικού κέντρου είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, επειδή τα εξεταστικά κέντρα είναι πλήρη. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην υποβάλουν αιτήματα για αλλαγές, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


155