Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 28 κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού


Εξεταστέα Ύλη και Κατανομή Υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα

Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 (Ν.117 (Ι) 2016) για την πλήρωση 28 κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2017. (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5060 – ημερ. 1/9/2017)

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων και της διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων έχει ορισθεί η 15η Μαΐου 2019, από τις 17:00 μέχρι τις 20:30.

 2. Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή υπάρχει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp9034 (Διάφορες Εξετάσεις/ Γραπτή Εξέταση Για Πλήρωση 28 Κενών Μόνιμων Θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού/ Εξεταστέα Ύλη).

3. Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας.

4. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει ήδη αποσταλεί διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Όσοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 6/5/2019, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22582933/22582934.

5. Όλοι οι υποψήφιοι προτρέπονται να ενημερωθούν από τώρα για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν από το αρχείο PDF «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ», που επισυνάπτεται. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην υποβάλουν αιτήματα για αλλαγές, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

16