Γυμνάσιο και Νηπιαγωγείο Κοκκινοτριμιθιάς: Αιτήσεις για πλήρωση 2 κενών θέσεων Σχολικού Συνοδού


Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερoμένους/ες για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Σχολικού Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες, μία (1) στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς και μία (1) στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κοκκινοτριμιθιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς από τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, που βρίσκεται στο Περ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 2.00 μ.μ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22872766 και 22872717.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


66