H διδασκαλία του μαθήματος των Γραφικών Τεχνών στα Ενιαία Λύκεια


ΤΟΥ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Η Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα κάνει σαφές ότι: «δεν είναι δυνατόν και/ή νομικά επιτρεπτό ένας καθηγητής που είναι εγγεγραμμένος σε πίνακα διοριστέων συγκεκριμένης ειδικότητας, να διδάσκει μάθημα άλλης ειδικότητας, για την οποία υπάρχει ξεχωριστός πίνακας διοριστέων, έστω και εάν αυτός κατέχει τα προσόντα τα οποία τον καταστούν ικανό να διδάξει μάθημα που ανήκει σε άλλη ειδικότητα από εκείνην του πίνακα διοριστέων που είναι εγγεγραμμένος».

Η πιο πάνω γνωμάτευση ετοιμάστηκε και προωθήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από τη Γενική Εισαγγελία (Ιανουάριο του 2012), ως απάντηση στο ερώτημα: Ποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάσκουν το μάθημα των Γραφικών Τεχνών στη Λυκειακή βαθμίδα. Επίσης, εκφράζεται η άποψη ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  (Ιούνιος 2004) με την οποία καθορίστηκε ότι «…το μάθημα Γραφικές Τέχνες θα διδάσκεται από Τεχνολόγους εκπαιδευτές Γραφικών Τεχνών και από όσους καθηγητές Τέχνης αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα  κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη διδασκαλία του μαθήματος…» αντιβαίνει στη νομοθεσία με την οποία έχει θεσμοθετηθεί ξεχωριστή οντότητα για κάθε ειδικότητα. Συνεπώς,  «…δεν μπορεί ένας καθηγητής Τέχνης που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο διοριστέων καθηγητών Τέχνης να διδάσκει το μάθημα των Γραφικών Τεχνών το οποίο διέπεται από άλλο κατάλογο διοριστέων ο οποίος και αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα.».

Το μάθημα κατεύθυνσης «Γραφικές Τέχνες» στα Λύκεια, αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο το οποίο εξετάζεται σε Παγκύπριες Εξετάσεις. Οι «Γραφικές Τέχνες» διδάσκονται σε Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και στην Κύπρο (στο ΤΕΠΑΚ, όπως και σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια που διαθέτουν αναγνωρισμένα προγράμματα Γραφικών Τεχνών).

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε άρθρο στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» όπου η  συνδικαλιστική οργάνωση ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται αλλαγή του υφιστάμενου ονόματος του μαθήματος από «Γραφικές Τέχνες» σε «Εικαστικές Εφαρμογές», με «ταυτόχρονη αναδιαμόρφωση και εμπλουτισμό του Αναλυτικού Προγράμματος ώστε αυτό να καλύπτει πλήρως το ευρύ φάσμα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών». Οι συγκεκριμένες εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ, έχουν ως διπλό στόχο το νέο μάθημα να «…διδάσκεται αποκλειστικά από καθηγητές Τέχνης…», αποφεύγοντας έτσι «…τη περαιτέρω συρρίκνωση των μόνιμων διορισμών καθηγητών Τέχνης.» και επιτυγχάνοντας συγχρόνως τον τερματισμό των περαιτέρω διορισμών εκπαιδευτικών από τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

Επίσης στο «πρόβλημα»,  που ενδέχεται να προκύψει με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των Γραφικών Τεχνών, που ανήκουν όλοι στην Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι οποίοι θα διδάσκουν το νέο μάθημα, η συνδικαλιστική οργάνωση ΟΕΛΜΕΚ προτείνει όπως ενσωματωθούν στη Μέση Γενική Εκπαίδευση και τύχουν σχετικής επιμόρφωσης.

To ζητούμενο δεν είναι, ούτε θα πρέπει να είναι, το ποια οργάνωση θα υπερισχύσει, αλλά το καλό της Παιδείας και των παιδιών μας. Η σωστή μόρφωση, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών μας, που θα προσφέρεται όχι από τους κατά προσέγγιση γνώστες, αλλά από τους πλέον καταρτισμένους και προσοντούχους εκπαιδευτικούς της κάθε ειδικότητας, που όπως και η Γενική Εισαγγελία αποφάνθηκε, στην προκειμένη περίπτωση είναι οι προσοντούχοι, εγγεγραμμένοι στο πίνακα διοριστέων και διορισμένοι «…Τεχνολόγοι εκπαιδευτές Γραφικών Τεχνών.»

Άλλωστε, οι μικρότητες και οι μισαλλοδοξίες δεν χαρακτήριζαν ποτέ τη Μέση Τεχνική και  Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία, εδώ και χρόνια έχει αγκαλιάσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Μέσης Γενικής που διδάσκουν στα σχολεία μαςτα θεωρητικά μαθήματα. Αυτό βέβαια, δεν μας δίνει το δικαίωμα της επινόησης τρόπων απαλλαγής από τους συναδέλφους της Μέσης με εισηγήσεις αλλαγών σε μαθήματα και ύλη (πχ. τα  Μαθηματικά, να μετα - ονομαστούν ως Εφαρμοσμένα Μαθηματικά τα οποία θα τα δίδασκαν καθηγητές της ΜΤΕΕ), κάτι το οποίο σε ριπή οφθαλμού θα διέλυε την άψογη συνεργασία που κτίστηκε μέσα στα χρόνια, θα καταρράκωνε το ηθικό των συναδέλφων, θα υπόσκαπτε το κύρος των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και της Παιδείας στα μάτια των γονέων και γενικά της κοινωνίας. Μία κίνηση που εξάλλου θα ήταν πέρα για πέρα και αντινομοθετική.

Ευελπιστώ, σε μία απόσυρση της παράλογης και μη κατοχυρωμένης από το νόμο εισήγησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΕΛΜΕΚ και σε διαβουλεύσεις με τους υπόλοιπους εταίρους και ειδικότερα με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


179