H EEY δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων


Kαθώς και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2015 (Ν. 127(Ι)/2015), που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4525 (Παρ.I(I)), από σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015, δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων (έντυπο ΕΕΥ01Β), καθώς και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων (έντυπο ΕΕΥ01Γ), ως ακολούθως:

Α. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και επιθυμούν την εγγραφή τους στους πίνακες διορισίμων, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΕΥ01Β, το οποίο να συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω εντύπου. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή σε περισσότερες από μία ειδικότητες, για κάθε αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο, το οποίο να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Β. Υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων και επιθυμούν εγγραφή τους και στους πίνακες διορισίμων, θα πρέπει να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΕΥ01Γ, το οποίο να συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στη σελίδα 2 του εν λόγω εντύπου. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε περισσότερες από μία ειδικότητες, για κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο, το οποίο να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σημειώσεις:

1. Για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, για την ετοιμασία της οποίας αρμόδια είναι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Έντυπα για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Η πρώτη γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017. Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε γραπτής εξέτασης θα ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Πρόσωπο, για να περιληφθεί και να παραμείνει σε πίνακα διορισίμων, θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του Νόμου και του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό.

3. Ως έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών των υποψηφίων που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, και έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων στο έντυπο ΕΕΥ01Γ, θα είναι η ημερομηνία και το έτος που υπέβαλαν την αίτησή τους για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δέχεται παράλληλα αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων μέχρι και την 31.12.2026. Από την 1.9.2027 καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και οι διορισμοί θα διενεργούνται με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναπαραγάγουν τα έντυπα ΕΕΥ01Β και ΕΕΥ01Γ από την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

117