Η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονομίας 2018


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY), του International Institute for Management Development (IMD), που μόλις δημοσιεύτηκε και στην οποία περιλαμβάνεται ανάμεσα σε 63 χώρες για δεύτερη φορά και η Κύπρος, η ανταγωνιστική θέση της Κύπρου υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις κατά το 2018 και κατατάσσεται στην 41η θέση μεταξύ 63 χωρών από την 37η την οποία κατείχε κατά την περσινή χρονιά 2017 (Βλέπε πιο κάτω πίνακα).

Σημειώνεται ότι, η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες, για την εξαγωγή της απόφασής τους που αφορά στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνονται υπόψη τέσσερις μεγάλες ομάδες παραγόντων/κριτηρίων:

  1. Οικονομική Αποδοτικότητα, που αναφέρεται στην επίδοση της οικονομίας: μακροοικονομική αξιολόγηση της εγχώριας οικονομίας και τάσεων στην απασχόληση και στις τιμές.
  2. Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα, που αναφέρεται στην αποδοτικότητα του κράτους: ο βαθμός στον οποίο οι κυβερνητικές πολιτικές συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα.
  3. Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα, που αναφέρεται στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: ο βαθμός στον οποίο το εγχώριο περιβάλλον ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με καινοτόμο, κερδοφόρο και υπεύθυνο τρόπο.
  4. Υποδομές, που αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο οι βασικοί, τεχνολογικοί, επιστημονικοί και ανθρώπινοι πόροι της χώρας καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των οικονομιών των χωρών στηρίζεται σε 340 δείκτες/κριτήρια που διαμορφώνονται στη βάση επίσημων στατιστικών στοιχείων καθώς και στοιχείων από μια έρευνα γνώμης μεταξύ ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων στην κάθε χώρα.

Η επιδείνωση της κατάταξης της Κύπρου με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στην τριπλή επιδείνωση των πιο κάτω κατηγοριών/δεικτών:

α) της Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (αποδοτικότητας του κράτους) που καταλαμβάνει την 28η θέση σε σύγκριση με την 22η που κατέλαβε το 2017.

β) της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας (αποδοτικότητας των επιχειρήσεων) που καταλαμβάνει την 53η θέση σε σύγκριση με την 50η που κατέλαβε το 2017 και

γ) των Υποδομών (αποδοτικότητας των υποδομών), που καταλαμβάνει την 41η θέση σε σύγκριση με την 40η θέση που κατέλαβε το 2017.

Αντίθετα, στην κατηγορία της Οικονομικής Αποδοτικότητας (αποδοτικότητα της οικονομίας) η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε και κατατάσσεται 22η από τις 63 χώρες, σε σύγκριση με την 28η θέση που κατέλαβε το 2017.

Όπως σημειώνεται από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο παράγοντας του χρηματοπιστωτικού κινδύνου, τα ποσοστά εισφορών σε κοινωνικές ασφαλίσεις και η άνοδος των ανθρωποκτονιών είναι ανάμεσα στα κριτήρια που κατέγραψαν σημαντική επιδείνωση συγκριτικά με πέρσι. Κριτήρια όπως το ΑΕΠ (συνολικό και κατά κεφαλήν), οι επενδύσεις και το δημοσιονομικό ισοζύγιο σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2017, συμβάλλοντας θετικά στην κατάταξη της Κύπρου.

Τέλος, με βάση την Έρευνα Γνώμης, τα κυριότερα χαρακτηριστικά που κάνουν ελκυστική την κυπριακή οικονομία είναι το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

Πηγές:

(https://www.imd.org/wcc/products/eshop-world-competitiveness-yearbook/

(https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/)

(http://ucy.ac.cy/erc/documents/IMDWCΥ18_Cyprus.pdf).

*Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


613