Η απορριφθείσα τροπολογία Κατσουρίδη στην πρόταση ΔΗΣΥ για παγοποίηση των προαγωγών


Το Paideia-News.com παραθέτει αυτούσια την τροπολογία που κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Αριστεράς- Νέες Δυνάμεις Νίκος Κατσουρίδης στην πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για παγοποίηση των προαγωγών στο Δημόσιο. Φιλοσοφία ήταν να γίνουν προαγωγές χωρίς μισθολογικός όφελος ενόσω θα ισχύει ο νόμος. Η προταση απορρίφθηκε από ΔΗΣΥ ΔΗΚΟ    

Προτεινόμενη τροπολογία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, στην πρόταση νόμου «Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου»

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ως ακολούθως:
(α) Διαγραφή της αναφοράς σε «θέση προαγωγής» όπου αυτή απαντά από το άρθρο 3 και κατάλληλη αναπροσαρμογή της πρότασης νόμου όπου κρίνεται νομοτεχνικά αναγκαίο.
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτής, του πιο κάτω νέου άρθρου και με την ανάλογη αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 5 αυτής, σε άρθρο 6:

«Μη καταβολή μισθοδοτικής διαφοράς σε θέση προαγωγής για ορισμένο χρόνο.

5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, για κάθε θέση προαγωγής που πληρούται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν καταβάλλεται στο πρόσωπο που προάγεται στη θέση αυτή η μισθοδοτική διαφορά της κατώτερης σε σχέση με την ανώτερη μισθοδοτική κλίμακα, στην οποία το πρόσωπο αυτό προάγεται, το οποίο και θα συνεχίσει να λαμβάνει τη μισθοδοσία που ελάμβανε στη θέση που κατείχε κατά την αμέσως προηγούμενη της προαγωγής του ημερομηνία, για όσο χρόνο διαρκεί η ισχύς του παρόντος Νόμου. -
Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει προαχθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις αφυττηρετεί για οποιοδήποτε λόγο ενόσω διαρκεί η ισχύς του παρόντος Νόμου, λαμβάνει συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπολογιζόμενα στη βάση συντάξιμων απολαβών ως εάν η μισθοδοσία του να είχε αναπροσαρμοστεί λόγω της προαγωγής από την ημερομηνία αυτής»   

Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργου Περδίκη στην πρόταση νόμου «Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


99