Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα του προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπ. Κύπρου


Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη συνεδρία της Πέμπτης ενέκρινε σειρά προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το 2016, τους πλείστους ομόφωνα.
Ομόφωνα εγκρίθηκε και ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €116.915.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.
Ομόφωνα εγκρίθηκε και ο Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €12.392.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


71